Hoofdpijn bij Whiplash verminderen door aangepast dieet?

Vaak gaan whiplashklachten gepaard met hevige hoofdpijnen. Soms zijn de klachten in vlagen aanwezig, soms vrijwel continu van aard. Uit onderzoek is gebleken dat het aanpassen van voeding deels de hoofdpijnklachten kan doen verminderen. Het is in ieder geval het overwegen waard

Lees meer

SMS-sen & internetten veroorzaakt veel nekklachten

Na diverse klachten van hoofdpijn en nekklachten, van hoofdzakelijk jongeren onder de 18 jaar, is onderzocht wat hiervan de reden is. De laatste 8 jaren zijn de klachten explosief toegenomen.

Lees meer

Kleuring in brillenglazen doet migraine en hoofdpijnklachten afnemen

Uit een Amerikaans onderzoek is naar voren gekomen dat migraineklachten duidelijk kunnen verminderen door de hersenactiviteit te normaliseren. Dit wordt bereikt door mensen gekleurde brillenglazen te laten kijken. Een aantal migrainepatiënten zijn gevoelig voor licht en bepaalde kleuren.

Lees meer

5 Bruikbare Tips tegen Hoopfdpijn!

Niet zelden ervaren mensen die enigszins onder druk staan last van hoofdpijn. Deze klachten zijn ook een veelvoorkomend probleem voor mensen die door een ongeval  whiplash klachten hebben opgelopen. Drukte op het werk door stress of langdurige concentratie vergen veel van de hersenen. Daarnaast is de werkomgeving erg bepalend voor de mate van klachten. Is er sprake van voldoende ventilatie, is de werk(-kamer)temperatuur wel goed en is er sprake van voldoende licht.

Lees meer

Verbeter de bescherming voor voetgangers!

De auto-industrie is het er over eens dat de auto’s verbeterd kunnen worden in geval een personenauto in botsing komt met een voetganger. Uit botsproeven, welke gehouden zijn in Europa, is naar voren gekomen dat ongeveer 50% van de auto’s welke aan de test werden onderworpen, niet voldoen aan de geldende regels voor voetgangersbescherming. Deze beleidsregels worden van kracht per 2012, aldus de ANWB die dit woensdag 25 mei jongstleden meldde.

Lees meer