Terug naar overzicht
± 0 min

1 op de 5 auto-inzittenden houdt na ongeval (whiplash) klachten

Ongeveer 1 op de 5 mensen die letsel oplopen bij een verkeersongeval, houdt hier blijvende (nek)klachten aan over. Auto-inzittenden blijken de meeste hinder te ondervinden aan nek- en whiplashgerelateerde klachten. Dit blijkt uit het rapport Lasten van verkeersletsel ontleed van SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid).

Negen maanden na het ongeval gaf ongeveer 60% van de uit het ziekenhuis ontslagen respondenten aan nog steeds hinder van het letsel te ondervinden. Volgens een omvangrijke studie in Frankrijk komen beperkingen nog meer voor. Zes maanden na het ongeval rapporteerde 68% van de slachtoffers die op de Spoedeisende hulp behandeld was dat hun gezondheid nog niet op het niveau van voor het ongeval was. Pijn en problemen met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten worden het meest genoemd. Bijna 20% geeft aan dat het letsel de stemming beïnvloedt. Naast lichamelijke en psychische problemen, noemt de literatuur ook sociale, financiële en juridische consequenties van verkeersongevallen.
Voetgangers en slachtoffers onder gemotoriseerde tweewielers blijken ernstiger klachten over te houden aan ongevallen dan fietsers en automobilisten. Bij auto-inzittenden valt daarbij op dat de nek- en whiplashgerelateerde klachten het vaakst genoemd wordt als lichaamsdeel waaraan men hinder ondervindt.

70.000 mensen met whiplashklachten
Naar schatting lopen in Nederland jaarlijks tussen de 30.000 en 50.000 personen een whiplash op bij een verkeersongeval. In totaal zijn er ongeveer 70.000 personen met whiplashklachten als gevolg van een verkeersongeval in het meer of minder recente verleden. Bij vrouwen houden whiplashklachten langer aan dan bij mannen. De letselschadekosten als gevolg van whiplashclaims kwam in 2008 voor Nederland uit op 40% van die van het totaal aantal letselclaims. Voor Europa bedroeg het gemiddelde 28%.

Tips om whiplash te voorkomen
>Houd voldoende afstand tot voorliggers
>Rem tijdig en rustig af
>Stel de hoofdsteun op de juiste hoogte in en zorg dat de horizontale afstand tussen hoofd en hoofdsteun klein is.

Hier kunt u het rapport nalezen