Direct gratis juridische hulp bij whiplash letselschade! De aansprakelijke tegenpartij betaalt.

Aan deze veel gestelde vragen kunnen derden geen rechten ontlenen en beoogd wordt slechts als indicatie gegeven.

1. Mijn autoschade werd vergoed, mag ik er dan van uitgaan dat de verzekeraar van de tegenpartij ook de aansprakelijkheid voor mijn letselschade heeft erkend?

Het is vaak de verzekeringsvorm van de tegenpartij of uw eigen verzekeraar die voor de vergoeding van de autoschade zorg draagt, maar staat in principe los van de letselschade.Meer van belang is de schuldvra...

2. De verzekeraar schrijft mij: Wij erkennen de aansprakelijkheid voor het ontstaan van het ongeval. Wat moet ik daarmee. Dat moet toch duidelijke taal zijn?

In feite wordt aangegeven dat de verzekeraar uitgaat dat zij aansprakelijk zijn voor de handelingen van de verzekerde. Het is voor de verzekeraar te vroeg om te kunnen aangeven voor welke gevolgen zij ...

3. Mijn huisarts geeft toch duidelijk aan dat ik door het ongeval rugklachten heb opgelopen en m’n pols heb gebroken. Is dat niet duidelijk genoeg?

Stel dat u eerdere rugklachten had en daarvoor nog steeds onder behandeling bent. Dan zal moeten worden aangetoond of er sprake kan zijn van een verergering van de reeds bestaande klachten of dat er ni...

4. De tegenpartij heeft het nog niet over de schuldvraag gehad. Kan ik dan toch alvast rechtshulp inroepen?

Het eerste gesprek om de schuldvraag vast te stellen is altijd vrijblijvend en zonder kosten, zodat naast de rechtshulpverlener ook u weet wat de mogelijkheden zijn.

5. Hoe lang duurt de afwikkeling van een letselschadezaak?

Afhankelijk hoe complex de zaak is moeten we bij een gemiddelde zaak ongeveer uitgaan van tussen de 2,5 en 3,5 jaar voordat sprake kan zijn van een eindsituatie.

6. Kan ik mijn zaak niet voor zo’n eindsituatie afwikkelen?

Uw situatie kan voor zo’n eindsituatie worden afgewikkeld. Alleen is zo’ n eindsituatie er juist voor om meer zekerheid te verkrijgen, of uw klachten niveau veel beter of juist veel slechter worden. Ee...

7. Voor m’n gevoel wil ik toch een dikke streep onder die zaak zetten en verder gaan. Doe ik daar wel goed aan?

Als er voldoende medische informatie voorhanden is en de schuldvraag ligt duidelijk, is het afhankelijk van de tegenpartij in hoeverre zij in redelijkheid hieraan mee willen werken om in ieder geval de...

8. Moet ik dan 3 jaar wachten voordat ik m’n schade vergoed krijg?

Nee, afhankelijk van de situatie, zal de tussentijdse schade moeten worden aangetoond en ook tussentijdse en aanvullende voorschotten door de verzekeraar aan u dienen te worden uitgekeerd.