7. Voor m’n gevoel wil ik toch een dikke streep onder die zaak zetten en verder gaan. Doe ik daar wel goed aan?

Als er voldoende medische informatie voorhanden is en de schuldvraag ligt duidelijk, is het afhankelijk van de tegenpartij in hoeverre zij in redelijkheid hieraan mee willen werken om in ieder geval de geleden schade maar ook de te verwachte schade en het smartengeld in een lump sum bedrag af te wikkelen. Voordeel voor de tegenpartij is dat zij geen verdere kosten aan uw zaak hebben en daarom al sneller geneigd zijn de zaak snel af te handelen. Nadeel voor u is dat er door het ontbreken van een eindsituatie en een onafhankelijk deskundigenonderzoek geen goed uitgangspunt is te geven voor het berekenen van de schade.

Terug naar overzicht