Terug naar overzicht
± min

8 maal zoveel letselschaden door gladheid afgelopen winter !

30 maart 2010 - Acht maal zoveel ongelukken en letsel schade door gladheid afgelopen winter!

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de afgelopen winter circa 36.000 mensen terechtgekomen zijn op de SEH (Spoed Eisende Hulp) afdeling van een ziekenhuis. Dit zijn er acht keer zo veel als gemiddeld in de afgelopen vijf jaar. Deze melding deed Stichting Consument en Veiligheid vandaag.

In ieder geval vas ruim driekwart van de letselschade slachtoffers ten val gekomen op straat. Meer dan de 50% had letsel in de vorm van een botbreuk opgelopen en 15% van de slachtoffers moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Ook werden slachtoffers bekend met whiplash klachten. Helaas zijn in ieder geval drie mensen als gevolg van hun opgelopen letsel overleden.

Voorts is onderzoek gedaan naar de medische kosten en het arbeidsverzuim. De met de gladheid en de ongevallen gepaard gaande directe medische kosten worden geraamd op in totaal 90 miljoen euro. De kosten als gevolg van arbeidsverzuim bedragen naar schatting 130 miljoen euro. Dat betekent volgens de stichting dat ongelukken door gladheid in totaal 220 miljoen euro hebben gekost.

Consument en Veiligheid vindt dat gemeenten hun beleid om wegen en straten sneeuw- en ijsvrij te houden, nog eens kritisch moeten bekijken om het aantal ongevallen in de toekomst te beperken. Vooral stoepen en fietspaden verdienen meer aandacht, aldus de stichting.

Bron: ANP