Terug naar overzicht
± 3 min

9 feiten en fabels over whiplash letselschade

Over whiplash letselschade bestaan nog steeds veel misverstanden. Is het chronisch? Zit het tussen de oren? Wordt het wel serieus genomen door verzekeraars? 9 vooroordelen getackeld.

Whiplash…

… zit tussen de oren

Fabel. Whiplash letselschade ontstaat meestal doordat het hoofd in vergelijking tot de romp een forse en snelle/krachtige beweging voor- en/of achterover maakt. Vaak ontstaat een whiplash bij een ongeluk. Daarbij wordt de halswervelkolom overmatig uitgerekt en buigen het hoofd en de nek extreem achterover of voorover.

… beperkt zich niet tot alleen nekklachten

Feit. Naast letselschade zoals pijnklachten in de nek, het hoofd en de schouders, kampen veel patiënten ook met concentratieproblemen, vermoeidheid, duizeligheid of vergeetachtigheid.

… kan leiden tot psychische problemen

Feit. Dat geldt voor meer lichamelijke problemen, zoals fibromyalgie, chronische vermoeidheid, RSI (muisarm). Symptoombestrijding bij deze vormen van letselschade is vaak niet genoeg. Lichaam en geest zijn niet altijd los te koppelen van emotionele, psychische processen.

… veroorzaakt schade aan de hersenen of zenuwen

Fabel. Vaak lees en hoor je dat een whiplash schade veroorzaakt aan hersenen of zenuwen in het bovenste deel van het ruggenmerg. Onjuist: uit veel neuropsychologische onderzoeken blijkt dat er weliswaar concentratie- en geheugenproblemen zijn, maar deze hebben niet het niveau van een stoornis zoals bij neurologische patiënten. Wel kunnen pijn en depressiviteit de concentratie en het geheugen aanzienlijk aantasten. Slachtoffers hebben onder andere moeite met lezen, rekenen, een gesprek volgen en televisie kijken.

… is niet zichtbaar is op foto’s of MRI-scans

Feit. Althans gedeeltelijk. Alleen vormen van whiplash waarbij fracturen voorkomen of als er neurologisch schade is, zijn zichtbaar. Maar dit komt niet vaak voor.

… gaat over door het dragen van een halskraag

Fabel. Lange tijd werd bij whiplash de eerste weken een zachte halskraag voorgeschreven, maar dat advies wordt steeds vaker verlaten. Een halskraag over een langere periode dragen zonder de juiste begeleiding, kan de whiplash klachten juist verergeren.

… is altijd chronisch

Fabel. Een whiplash hoeft niet altijd te leiden tot chronische klachten. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten binnen drie maanden. Wanneer de klachten langer aanhouden, wordt dit een chronisch-whiplashsyndroom genoemd. Mensen die hieraan lijden, hebben na een periode langer dan drie maanden na het ongeval nog steeds last van klachten. Het gevolg hiervan is dat de dagelijkse activiteiten van het slachtoffer ernstig beperkt kunnen zijn.

… wordt door veel verzekeraars niet serieus genomen

Feit. Veel whiplash-slachtoffers krijgen van verzekeraars vaak een relatief lage vergoeding. Dit heeft volgens een artikel in de Nationale Zorggids te maken met de veel gehanteerde Amerikaans standaard (AMA-guide) die stelt dat mensen met een whiplash slechts voor maximaal 4 procent blijvend invalide zijn.

… -schade moet binnen 5 jaar na het ongeluk worden verhaald

Feit. Wanneer een ander schuldig is aan het ontstaan van de whiplash, kan letselschade op de veroorzaker worden verhaald. Een belangrijke voorwaarde is dat de veroorzaker juridisch aansprakelijk is. De aansprakelijkheidsstelling kan ook als het ongeval enkele maanden, of zelfs jaren geleden plaatsvond. De verjaringstermijn bedraagt vijf jaar. Heeft het ongeval langer dan vijf jaar plaatsgevonden, dan kan de schade in principe niet meer worden verhaald.

… -schadevergoedingen bevatten geen vergoeding voor immateriële schade

Fabel. Whiplash schadevergoedingen bevatten vaak wel een vergoeding voor immateriële schade als gevolg van letsel zoals leed, pijn en gederfde levensvreugde. Deze vergoeding wordt smartengeld genoemd. Voor het bepalen van de hoogte van whiplash letselschadevergoedingen wordt door een letselschade deskundige gekeken naar rechterlijke uitspraken in vergelijkbare schadezaken. De belangrijkste uitspraken op het gebied van onder andere whiplash letselschadevergoedingen worden gebundeld in het Smartengeldboek. De hoogte van een whiplash schadevergoeding is afhankelijk van diverse factoren en daarom lastig vooraf vast te stellen.

Als gevolg van een whiplash een letselschadeclaim indienen?

Schakel een professionele letselschade-expert in. Bel gratis onze LetselHelpdesk op nummer 0880 112 120.