Terug naar overzicht
± 0 min

Aanpassing Ziektewet (nog) niet akkoord in Eerste Kamer

Een modernisering van de Ziektewet staat op het punt te gebeuren, maar een meerderheid in de Eerste Kamer gaat vooralsnog niet akkoord. Vlak voordat de heren en dames politici van hun zomervakantie gingen genieten is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen.

Op 25 september aanstaande staat de behandeling op de agenda van de Eerste Kamer.   Het lijkt erop dat met name de linkse meerderheid in de Eerste Kamer niet kan instemmen met het gehele wetsvoorstel. Het pijnpunt zit hem in het voornemen om flexwerkers die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt worden verklaard, uit te sluiten van een Ziektewet uitkering.

Wat houden de aanpassingen nu exact in?
Zoals een ieder wel bekend is, wil de overheid de kosten verder terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van ex-werknemers die bij ziekte geen recht hebben op loondoorbetaling van hun (voormalig) werkgever. Vooral betreft het zieke WW-ers, uitzendkrachten/flexwerkers en werknemers met een contract voor bepaalde tijd dat afloopt tijdens de ziekteperiode.

De Ziektewet rechten van de werknemer die ziek uit dienst gaat worden als gevolg van de voorgestelde wijzigingen beperkt.  Door aanpassing van het ZW-criterium zal een werknemer namelijk sneller aan de slag moeten. Bij de keuring, die al plaatsvindt na 1 jaar ziekte, zal “algemeen geaccepteerde arbeid” als uitgangspunt genomen worden. Momenteel gaat de verzekeringsarts nog uit van de laatst uitgeoefende functie. Ook is er in het geheel geen sprake meer van ziekte wanneer het ziekpercentage beneden de 35% ligt (gelijk aan de WIA norm).

Daarnaast zal, evenals bij de WW, de hoogte (en duur) van de ZW-uitkering afhankelijk worden van het arbeidsverleden. Hoe meer arbeidsverleden, des te langer duurt de uitkering. Na afloop van deze zogenaamde loongerelateerde fase volgt een uitkering gebaseerd op het minimumloon.   Ten slotte worden er financiële prikkels ingevoerd om de ex-werkgever te stimuleren meer aan re-integratie te doen. Ter financiering van de ZW en WGA uitkeringen van ex-werknemers zal de premie vanaf 2014 worden gedifferentieerd op basis van de toe te rekenen uitkeringen. Deze systematiek is gelijk aan de huidige methode om de WGA-premie te differentiëren.

Voor whiplash slachtoffers betekent dit dat zij eerder dan voorheen de aansprakelijke verzekeraar/multinational moeten aanspreken voor vergoeding van de voor hen hieruit voortvloeiende schaden.