Terug naar overzicht
± min

Achmea stelt grens aan whiplashslachtoffers!

21 januari 2010 - Slachtoffers van een whiplash kunnen problemen verwachten met verzekeraar Achmea! Achmea heeft in brieven aan juristen/experts en advocaten die opkomen voor de belangen van slachtoffers aangekondigd dat men voortaan een maximale termijn gaat stellen aan de afwikkeling van whiplash schaden.

Achmea is van mening dat de meeste whiplash-patiënten binnen een termijn van twee tot drie maanden moeten kunnen herstellen van hun letsel. Zij meent dit te kunnen stellen, omdat men dit uit 'ervaring' weet, zo schrijft zij.

Men benoemt de klachten als 'niet objectiveerbare' schade en dit soort klachten gaan volgens Achmea gewoonlijk snel over. Hierbij valt dus te denken aan whiplash klachten, maar evenzo rugklachten welke veel na ongevallen voorkomen. Deze zogenaamde bulk van schaden wil Achmea daarom ook snel afwikkelen.

Volgens ons als redactie, stelt Achmea de situatie veel te rooskleurig voor. Voor een uiteindelijke regeling zijn in beginsel twee partijen nodig. Wij verwachten dan ook dat slachtoffers van deze zogenaamde 'niet-obectiveerbare klachten' grote problemen kunnen verwachten met Achmea, ookal is de aansprakelijkheid voor het ontstaan van een ongeval erkend. Het is dan ook sterk aan te raden in dit soort zaken, zeker tegen Achmea, een kostengarantie (no cure no pay-contract) te sluiten met instanties die eventuele procesrisico's kunnen afdekken!