Terug naar overzicht
± min

Brits verbond bindt strijd aan met 'pijn-in-de-nek-cultuur'

ABI, het Britse verbond van verzekeraars heeft een forse aanpak aangekondigd van wat zij de 'pijn-in-de-nek-cultuur' noemt. Cijfers wijzen namelijk uit dat Groot-Brittannië kan worden gezien als de 'whiplash-hoofdstad' van Europa en dat driekwart van de letselclaims
in het Verenigd Koninkrijk een whiplash betreft, meer dan waar ook in Europa. Onderzoek heeft uitgewezen dat één op de 140 Britten jaarlijks een whiplash-schade claimt en dat
er elke dag 1.200 whiplash-claims worden ingediend, hetgeen zes keer zoveel is als het aantal personen dat een werkplekgerelateerde letselschade claimt. De kosten die hiermee
zijn gemoeid voor de Britse gezondheidszorg bedragen omgerekend 9,2 miljoen pond en verzekeraars zijn jaarlijks zelfs 2,3 miljard euro kwijt aan whiplash-claims.

Tijdens een recent congres in Leeds heeft James Dalton, adjunct-directeur auto en aansprakelijkheid bij ABI gesteld: "Ondanks de statistieken weiger ik te geloven dat we in het Verenigd Koninkrijk de zwakste nekken van Europa hebben. Vanwege de vaak lastig
te stellen diagnose, eenvoudig te simuleren en ernstiger te laten voordoen dan het in werkelijkheid is, is 'whiplash de droom van iedere fraudeur!' Hij wijt de toename aan
de activiteiten aan de ambulance chasing­achtige praktijken van (letsel)advocaten en claimsmanagementbureaus in combinatie met het toenemende aantal gefingeerde cash for crash-verkeersongevallen.

Dalton vervolgt: "We lijken slecht in staat te zijn om whiplash effectief te constateren en behandelen en we vergoeden claims van eerlijke slachtoffers te traag en bieden hen onvoldoende mogelijkheden voor een adequate reïntegratie in het arbeidsproces. Bovendien moedigt onze schadevergoedingscultuur fraude aan. We missen bovendien een effectieve samenwerking tussen artsen, verzekeraars en advocaten om whiplash te voorkomen en te behandelen en fraude hiermee te voorkomen. De hiermee gemoeide kosten zijn onacceptabel voor burgers, bedrijven en overheid. Wij roepen dan ook op om een einde te maken aan de whiplash­cultuur:'

ABI pleit voorts voor een intensivering van de bestrijding van de vele frauduleuze whiplash­claims, met name wat de in scene gezette en gefingeerde verkeersongevallen betreft, aandacht voor het risico van bumperkleven en voor bevordering van een veiliger rijgedrag bij automobilisten. Daarnaast is ABI voorstander van het ontwikkelen van medische richtlijnen in het adequaat vaststellen van diagnose en behandeling van whiplash en van implementatie van de overheidsvoorstellen voor hervorming van het schadevergoedingsstelsel, die moet bevorderen dat letselslachtoffers een eerlijke schadevergoeding krijgen en een snellere reïntegratie.