Terug naar overzicht
± min

'Claims letselschade gaan stijgen'

09-08-2006. Brabantsdagblad.

Tilburg - Mensen die blijvend letsel oplopen bij een ongeluk, zullen in de toekomst hogere schadevergoedingen gaan eisen. Die voorspelling doet de Hij is voorzitter van de Verenging Letselschade Advocaten (LSA). Verzekeringspremies zullen daardoor stijgen.
?Voorheen werd de schade van mensen die arbeidsongeschikt raakten, opgevangen door volksverzekeringen als de wao", zegt Hein Taminiau uit Tilburg. Hij is voorzitter van de Vereniging Letselschade Advocaten (LSA). ?Maar die zekerheid valt weg door de inperking of afschaffing van sociale uitkeringen als de wao en de ww." Om dat verlies van inkomen na een ongeluk te compenseren zullen schadeclaims hoger uitvallen, stelt Taminiau.

Verzekeringspremies
Daardoor zullen ook de verzekeringspremies omhoog gaan. Dat beaamt een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. Dat verbond vertegenwoordigt ongeveer 95 procent van de particuliere verzekeringsmarkt.

Vangnet
Vooralsnog zijn in Nederland de schadevergoedingen voor mensen met letselschade relatief laag, zeker in vergelijking met andere Europese landen. Dat komt mede door het sociale vangnet. Taminiau: ?Maar dat vangnet wordt steeds kleiner."
Taminiau reageert desgevraagd op de nieuwe Gedragscode Behandeling Letselschade, die onlangs werd gepresenteerd. In die code staan richtlijnen die betrokken partijen bij de afhandeling van letselschade kunnen gebruiken.
Door de richtlijnen moet de behandeling vlotter verlopen en minder pijnlijk zijn voor het slachtoffer.

Transparanter
?De code kan zeker positief uitpakken", zegt Taminiau. ?Het werk van verzekeraars en advocaten kan voor het slachtoffer transparanter worden. Maar de code heeft geen oplossingen voor een aantal problemen." Bijvoorbeeld wanneer partijen het niet eens worden over de uitgangspunten voor het berekenen van de schade. Of over de vraag of een verzekeraar steeds inzage kan afdwingen in medische dossiers van het slachtoffer. Maar ook omgekeerd: moet het slachtoffer inzage kunnen krijgen in interne medische dossiers van verzekeraars. Kortom: ?De code biedt geen oplossing wanneer verzekeraar en slachtoffer het onderling niet eens worden."

Onder meer justitie, verzekeraars en slachtofferorganisaties ondertekenden onlangs de gedragscode. De LSA deed dat niet. De advocaten vinden dat ze hun werk volledig onafhankelijk, met het belang van de cliënt voorop, moeten kunnen uitvoeren. Dat is vastgelegd in de gedragsregels van de advocaten. Een code zou die onafhankelijkheid aantasten. In individuele gevallen kan wel afgesproken worden de code te gebruiken. Dan moeten de voors en tegens wel goed besproken zijn, aldus Taminiau.