Terug naar overzicht
± 0 min

Diclofenac na whiplash ?

Het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) beperkt het gebruik van Diclofenac bevattende geneesmiddelen. Dit in verband met de Cardiovasculaire bijwerkingen.

Met name mensen met hartzwakte, onvoldoende doorbloeding, of mensen die een beroerte hebben gehad, mogen het geneesmiddel niet meer gebruiken. De behandeling van deze groep mensen moet opnieuw worden beoordeeld.

Daarnaast zijn er nog risico groepen voor Cardiovasculaire voorvallen zoals bijvoorbeeld, hypertensie, hyperlipidemie, diabetes mellitus en roken. Bij deze patiënten mag het medicijn slechts worden voorgeschreven na zorgvuldige afweging. In die gevallen adviseert het CBG een zo laag mogelijke dosis diclofenac te gebruiken en voor een zo kort mogelijke periode. Het blijft echter een feit dat het gebruik van Diclofenac dusdanige voordelen biedt, dat het niet opweegt tegen de nadelen, aldus het CBG.

Deze nieuwe contra indicatie en waarschuwing zijn het gevolg van de Europese herbeoordeling van de cardiovasculaire veiligheid. De medici die deze middelen mogen voorschrijven zijn inmiddels schriftelijk geïnformeerd.

Bron: www.letselschade.nl