Terug naar overzicht
± min

DKP ‘sterkt’ mensen in hun werkzame leven!

Mensen ‘sterken’ is onze missie. Wij sterken mensen die reeds sterk staan; 1:1 individueel – als één complete mens – en nader toegespitst op hun rol, bijdragen en toevoegende waarde in hun werk binnen bedrijfsorganisaties.

Wij her-sterken mensen ter voorkoming of bekorting van langdurig ziekteverzuim door psychische overbelasting en ter vergroting van hun duurzame effectiviteit.

Contactgegevens

DKP psychologisch adviesbureau
Holbeinstraat 51, 1077 VB Amsterdam
telefoon 020 - 671 15 58
telefax 020 - 662 88 32
e-mail info@dkp.nl

Nekklachten

Nekklachten zijn vaak zeer pijnlijk en invaliderend. Ze ontstaan plotseling, door een trauma, of geleidelijk, bijvoorbeeld door een verkeerde houding, stress of slijtage. Dikwijls gaan ze gepaard met hoofdpijn, duizeligheid en concentratieproblemen.

Werkwijze

Tijdens aanmelding en grondige anamnese wordt er een persoonlijk behandelprogramma samengesteld, waarin het verloop van het genezingsproces ligt ingesloten. Met behulp van specialistische apparatuur, inclusief elektronische feedback en verslaglegging, traint u vervolgens onder deskundige begeleiding om de belastbaarheid van uw nek te vergroten. Hierbij worden ook de bijkomende klachten behandeld. Door onmiddellijke feedback is het mogelijk om het programma voortdurend te actualiseren en aan te passen aan het huidige moment. Bij aanvang zal het op ontspannen wijze doorbreken van de pijnlijke vicieuze cirkel centraal staan. Uw pijnklachten zullen vervolgens afnemen.

Gedurende het traject, zal in het kader van terugvalpreventie, tevens aandacht zijn voor een juiste werkplek en ontspannen werkhouding. Indien de klacht het gevolg is van (werk)stress of ander psychische klachten, kan een van onze psychologen bijdragen aan een duurzaam resultaat.

Whiplash

Verkeersongevallen, met name kop-staart-botsingen, kunnen resulteren in een overstrekking (hyperflexie/hyperextensie) van de nek. Het hoofd maakt tijdens de aanrijding een snelle beweging naar voren en naar achteren, waarbij de nek enige centimeters uitgerekt kan worden. Naar schatting zijn er zo’n 15.000 tot 30.000 slachtoffers per jaar. Klachten bij whiplash kunnen onder andere zijn: hoofd- en nekpijn, duizeligheid, pijn of tintelingen in de armen, moeheid en concentratiestoornissen. Wanneer de klachten langer dan zes maanden aanhouden, wordt gesproken over ‘chronische whiplash’ (late whiplash syndrome). Vooral hier worden psychische componenten geacht een rol te spelen bij het voortduren van klachten. In dat geval zal begeleiding door een van onze psychologen bijdragen aan een duurzaam resultaat.

Werkwijze

De pijn in de nek en andere klachten kunnen leiden tot bewegingsangst en bewegingsarmoede. Een juiste aanpak voorkomt dat de nek steeds stijver wordt en dat de algehele belastbaarheid weer snel op het oude niveau terugkeert. Na aanmelding en grondige anamnese wordt er een persoonlijk behandelprogramma samengesteld waarin het verloop van het genezingsproces ligt ingesloten. Met behulp van specialistische apparatuur, inclusief elektronische feedback en verslaglegging, traint u vervolgens onder deskundige begeleiding aan uw herstel. U leert om goed te bewegen en de belasting op uw nek te vergroten. Door onmiddellijke feedback is het mogelijk om het programma voortdurend te actualiseren en aan te passen aan het huidige moment. Ook is er aandacht voor een juiste werkplek en werkhouding. Indien noodzakelijk zal er een combinatiebehandeling toegepast worden waarbij ook onze psychologische begeleiding zal worden ingezet