Terug naar overzicht
± min

Eigen schuld wegens niet dragen gordel -2-

Rechtspraak.nl - 10-04-2009.

Hof: 'whiplash': geen omkeringsregel, discrepantie klachten en neurologische bevindingen; eigen schuld wegens niet dragen gordel , Hof 's-Hertogenbosch 7 oktober 2008 BG9824 HD 103.004.491.
Whiplash?

Zelfstandige autohandelaar, werkte 60-80 uur per week. Nek- en hoofdpijnklachten na ongeval.
1. Het hof oordeelt- anders dan de rechtbank- dat het neurologisch expertiserapport wél aan de daaraan te stellen eisen voldoet.
2. Causaal verband: Omkeringsregel niet van toepassing.
3. Niet voldaan aan concordantie-eis in richtlijn neurologen. Het hof deelt de conclusie van de neurologen dat op grond van hetgeen in neurologisch onderzoek is komen vast te staan niet van een postwhiplashsyndroom gesproken kan worden en dat de door appellant aangegeven beperkingen niet door de neurologische onderzoeksresultaten verklaard kunnen worden. Naar het oordeel van het hof kan niet van alle door de neuroloog genoteerde klachten gezegd worden dat deze aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn.

3. Deskundigenbericht. Het hof wil tijdens comparitie overleggen over psychiatrisch onderzoek.
4. 25% eigen schuld over niet dragen van gordel, omkeringsregel: de bewijslast van de stelling dat het dragen van een autogordel geen schadebeperkende maatregel zou zijn geweest, rust op benadeelde.