Terug naar overzicht
± min

Groot aantal mensen vreest voor behoud woning bij bijvoorbeeld whiplash letsel.

Het is geen nieuws meer dat ons land momenteel in een crisissituatie verkeert en dat de woningmarkt al lange tijd muurvast zit, is ook geen nieuws meer. USP Marketing Consultancy heeft onderzoek gedaan naar de effecten en de gevoelens bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van letselschade (bijvoorbeeld a.g.v. whiplash) bij een grote groep mensen die onze economie draaiende houdt; de tweeverdieners.

Als resultaat van dit onderzoek kwam naar voren dat 1 op de 5 tweeverdieners vreest voor zijn of haar woning als de hoofdkostwinner arbeidsongeschikt raakt door ziekte of letselschade / whiplash. Dat zijn natuurlijk geen uitkomsten die mensen gelukkig maken. Zeker niet als blijkt dat ongeveer 23 procent van deze grote groep tweeverdieners ook nog eens moet gaan verhuizen omdat de hypotheek dan niet meer is op te brengen zodra de kostwinner door letselschade / whiplash arbeidsongeschikt raakt of bijvoorbeeld werkloos wordt. Bij het onderzoek werden 500 tweeverdieners ondervraagd.

Voorts is gekeken bij dit onderzoek naar de leeftijden van de ondervraagden. Hieruit kwam naar voren dat veelal jonge gezinnen (tweeverdieners) vaker de spreekwoordelijke klos zijn dan de ouderen en door de arbeidsongeschiktheid door letselschade / whiplash of werkloosheid gedwongen zijn te verhuizen. Het probleem wordt dan vaker nog groter, omdat het huis met hypotheek, dat men bewoonde, vaak niet of niet snel verkocht kan worden en de lasten doorgaan. Om het dan ook handen en voeten te geven: ‘Tot de leeftijdsklasse tot 35 jaar geeft ongeveer 35 procent aan de huidige woonlasten naar verwachting niet meer te kunnen dragen in geval van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid door letselschade / whiplash van de hoofd kostwinnaar’, aldus het rapport.

Last but not least zien we vervolgens in het rapport dat bij tweeverdieners boven de 55 jaar 'slechts' 12procent aangeeft de woonlasten niet meer te kunnen dragen. Het zoeken naar een veilige optie als 'huren' lijkt niet gegrond. Er blijkt, aldus het onderzoek, geen verschil te bestaan in gedwongen verhuizen tussen kopers en huurders. Een ander opvallend gegeven is dat er geen verschil bestaat tussen mensen met een huurhuis (23 procent) en mensen met een koophuis (24 procent).

Het rapport gaat ten slotte ook nog in op de actualiteit: het regeerakkoord. Helaas geeft het regeerakkoord geen uitsluitsel voor ‘de verwachtingen ten aanzien van gedwongen verhuizing als gevolg van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid door letselschade / whiplash’. Dat laat nog op zich raden, melden de onderzoekers.

Arbeidsongeschiktheid, zeker als gevolg van letselschade / whiplash, komt helaas vaker voor dan mensen zelf onder ogen willen zien. Daarbij kan niet altijd een beroep worden gedaan op een aansprakelijke partij of verzekeraar. Ook verzekeraars voelen de crisis en dat merken de letselschade / whiplash specialisten binnen onze LetselHelpdesk ook. Verzekeraars bekritiseren veel meer dan voorheen schadecomponenten of eisen soms oneigenlijk bewijs. Dat alleen maar om niet of minder te hoeven betalen. Dat hebben uiteenlopende onderzoeken al aangetoond.

Heeft u vragen en of opmerkingen of wilt u hulp bij uw letselschade? Bel voor gratis Hulp & Advies naar ons gratis telefoonnummer 0800 - 0112.