Terug naar overzicht
± 0 min

Grote kans op discriminatie bij vaststellen van letselschade bij vrouwen met whiplash

Recentelijk is door de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) een inventarisatie gedaan in hoeverre er sprake kan zijn van discriminatie bij het vaststellen van letselschade bij mensen van het vrouwelijk geslacht. In verhouding hebben vrouwen vaker te maken met whiplash klachten dan mannen. Dat betekent dat juist in dit opzicht ook vrouwen met een whiplash, zeker in situaties waarbij de klachten van de whiplash een persisterend karakter kennen, een grotere kans hebben door een aansprakelijke partij/verzekeraar, gediscrimineerd te worden.

Dit probleem doet zich niet voor bij kleine letselschade zaken met whiplash klachten met een beperkte uitkeringsduur, maar wel bij mensen welke op jonge leeftijd een ongeval zijn overkomen, waarvan het natuurlijk uiterst onduidelijk is hoe hun toekomst er uit zal hebben gezien als hen het ongeval niet zou zijn overkomen. Uit het onderzoek van de CGB blijkt dat mannen en vrouwen soms verschillend worden benaderd als het gaat om vragen over een kinderwens en het combineren van zorg en werk. Dit kan voortkomen uit aannames over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Het verschil in benadering kan leiden tot discriminatie van vrouwen met whiplash met als gevolg een aanzienlijk minder hoge uitkering.

Iemand kan letsel oplopen als gevolg van een fout van een ander, bijvoorbeeld door een verkeersongeval, arbeidsongeval of medische fout. Soms moet de aansprakelijke partij het slachtoffer dan letselschade betalen. De grootste schadepost is meestal dat het slachtoffer gedeeltelijk of helemaal niet meer kan werken. Om de hoogte van het bedrag te bepalen wordt er gekeken hoe het leven van het slachtoffer / whiplash patiënt er waarschijnlijk zou hebben uitgezien als de fout niet was gemaakt.

Uit het onderzoek blijkt dat bij het vaststellen van de schade stereotype denkbeelden over mannen en vrouwen een rol kunnen spelen. Deze resultaten worden onderstreept door eerdere oordelen van de Commissie. Het gaat dan om aannames over het krijgen van kinderen, carrièreperspectieven en het combineren van zorg en werk. Volgens de geïnterviewde experts worden aan vrouwen vaker vragen gesteld over het hebben van een kinderwens en het combineren van zorg en werk. Dit kan ertoe leiden dat vrouwen zich dan moeten verdedigen ten aanzien van veronderstellingen over carrière en ambities waar een man dat niet hoeft.

Ook wordt bij het vaststellen van de omvang van de schade gebruik gemaakt van statistieken. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt om te bepalen wat de kans is dat iemand op 50-jarige leeftijd nog werkt. De kans dat een vrouw die nu 20 jaar oud nog steeds werkt als zij 50 is, is groter dan bij de vrouwen die nu 50 zijn. Over de jaren is de arbeidsparticipatie van vrouwen toegenomen. Er zitten dus risico’s aan het gebruik van deze statistieken. Belangrijk is dat er per individueel geval wordt gekeken of de statistische gegevens van toepassing zijn op het slachtoffer.

bron: CGB