Terug naar overzicht
± min

Het is wettelijk verboden informatie over verkeersongevallen door te spelen!

Begrijpelijk willen Nederlandse schadeverzekeraars een bijdrage leveren aan de beperking van de schadelast door materiële- en letselschade in het verkeer. Echter het doorspelen van informatie over verkeersongevallen, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vraagt, is wettelijk niet toegestaan.

Voorts blijken en grote problemen te ontstaan bij de uitvoering daarvan, nog afgezien van de hoge kosten die daarmee gepaard gaan. Uiteindelijk zullen de verzekerden van de maatschappijen moeten opdraaien voor de kosten. Het Verbond van Verzekeraars heeft dit recentelijk als reactie gegeven op het verzoek  van de VNG om ongevalleninformatie van verzekerden aan lagere overheden door te sturen.

Daarnaast geeft het Verbond aan dat de VNG het verzoek niet aan haar dient te richten. In Nederland is echter wettelijk bepaald dat de verzekeraar de privacy van de verzekerden moet respecteren; daar hoort het doorspelen van informatie niet bij. Har inziens ligt de verantwoordelijkheid van informatie bij de rijkspolitie en de gemeentelijke politiekorpsen.

In het jaar 2008 heeft de Nationale Mobiliteitsraad, waarin de VNG zitting heeft naast alle betrokken partijen, ook dezelfde conclusie getrokken. Het Verbond begrijpt de informatiewens van de VNG goed, omdat blijkbaar de gegevensuitwisseling tussen de rijkspolitie en de gemeentelijke korpsen niet volledig vlekkeloos verloopt en men toch meer informatie wenst over de achterliggende oorzaken van verkeersongevallen. Verzekeraars willen wel de expertise waarover zij beschikken uitwisselen aan de lagere overheden.