Terug naar overzicht
± 0 min

Hoe vraag ik bij whiplash een kopie van een politierapport of proces-verbaal op?

Bent u betrokken bij een (ernstig) verkeersongeluk met whiplash? Dan maakt de politie een politierapport of proces-verbaal op. Van de politie krijgt u echter géén kopie van het politierapport of proces-verbaal. U kunt een kopie tegen betaling opvragen via de Stichting Processen Verbaal.

Waarvoor heb ik een kopie van het proces-verbaal nodig?
In een politierapport of proces-verbaal staan de belangrijkste feiten rond het ongeluk en de namen en adressen van de betrokkenen. Deze gegevens kunnen van belang zijn voor het vaststellen van de aansprakelijkheid bij letselschade zoals whiplash . Wilt u een kopie van het proces-verbaal van het verkeersongeval opvragen? Dat kan bij de Stichting Processen Verbaal (Stichting PV). De Stichting PV verstrekt een afschrift van een proces-verbaal aan iedere belanghebbende die hierom schriftelijk verzoekt. Belangrijk is dat u aangeeft waarvoor u het proces-verbaal nodig hebt.

Hoe vraag ik het proces-verbaal aan?
U kunt het proces-verbaal telefonisch of digitaal aanvragen. Als u vooraf of per bank de kosten voor het opvragen van het proces-verbaal betaalt, kunt u de bestelling voor een politierapport of procesverbaal via het webformulier doen. Belangrijk is dat u de aanvraag zo volledig mogelijk invult. Zijn de kentekens niet bij u bekend, of zijn bij het ongeval alleen voertuigen betrokken zonder kenteken (fietsers bijvoorbeeld), dan kunt u het webformulier niet gebruiken. Neemt u in dat geval telefonisch contact (088-778 11 11) op met de Stichting PV, om te informeren op welke wijze u het rapport/pv alsnog in uw bezit kunt krijgen.

Wanneer kan ik het proces verbaal opvragen?
Na een maand na het verkeersongeval kunt u het proces-verbaal opvragen bij de Stichting PV. Eerder is niet mogelijk omdat de Stichting PV het proces-verbaal nog niet in het bezit heeft. Uw verzoek moet uiterlijk binnen anderhalf jaar na het verkeersongeval worden gedaan. Doet u de aanvraag later dan deze termijn dan moet u zich wenden tot politie of het OM waar het proces-verbaal zich in de archieven bevindt.

Wat zijn de kosten van het proces-verbaal?
Per aanvraag betaalt u € 8,40 incl. 21% BTW (tarief per 01-10-2012) op (ING-) rekeningnummer NL29INGB0000569567 ten name van de Stichting Processen Verbaal te Den Haag. BIC/SWIFT code: INGBNL2A. Als de Stichting PV de betaling heeft ontvangen, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Voor iedere aanvraag moet u een aparte overschrijving doen, met bijbehorend betalingskenmerk.