Terug naar overzicht
± 0 min

Hoe zit het NU met de schadevergoeding bij Whiplash?

Het is van algemene bekendheid dat inzittende in een auto bij vrij veel zogenaamde kop-staart-botsingen, nekklachten kunnen oplopen. Als aan een aantal specifieke criteria wordt voldaan noemen specialisten deze klachten whiplash. Vanzelfsprekend hoeft een whiplash niet alleen door de zogenaamde kop-staart-botsing te ontstaan. Er zijn meerdere ongevalsmechanismen bekend die voor een slingerende beweging van het hoofd op de romp kunnen zorgen, welke identieke klachten geven.

Oorzaak en gevolg whiplash

Medici stoeien dagelijks met het vraagstuk wat de pijnklachten in voornamelijk de nek veroorzaakt. Zij maken röntgenfoto's van de nek, maar hierop is vrijwel nooit iets te zien. Ook een scan levert geen onderzoeksresultaten op, hetgeen absoluut niet betekend dat er dus geen klachten zijn. Met andere woorden: '... de wetenschap breekt hier dagelijks haar nek over! De klachten kunnen echter zeer ernstig zijn en langdurig van aard. De meest voorkomende klachten bij whiplash zijn:

  1. Pijn in de nek
  2. Hoofdpijn
  3. Duizeligheid
  4. Vergeetachtigheid
  5. Concentratiestoornissen

Laat vooral duidelijk zijn dat dit lijstje niet een limitatieve opsomming is van de vele klachten die een whiplash in stand houden. Kijk voor meer informatie op de pagina whiplash klachten.

Aansprakelijkheid whiplash

Als iemand anders dan het slachtoffer verantwoordelijk is voor het ontstaan van het letsel, zal deze persoon in beginsel aansprakelijk moeten worden gehouden voor de uit het letsel voortvloeiende schade. Mocht deze aansprakelijke persoon verzekerd zijn voor zijn 'handelen' dan zal de verzekeraar van de aansprakelijke persoon, de schadevergoedingsverplichting op zich moeten nemen. Het whiplash slachtoffer krijgt dan te maken met de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker van het leed. Meer informatie over de aansprakelijkheid bij letselschade vindt u op letselschade.nl.

Schadevergoeding bij Whiplash

Slachtoffers van een whiplash-letsel informeren zeer regelmatig bij ons als redactie wat nu de schadevergoeding is die zij zullen mogen verwachten. Op deze vragen is moeilijk een antwoord te geven, omdat dit antwoord afhankelijk is van zeer veel factoren. Is iemand nog in staat, ondanks de vaak blijvende klachten, zijn of haar beroep nog langer uit te voeren. Is iemand nog in staat als voor het ongeval zijn woning te onderhouden, zowel binnen als buiten? Kan iemand nog steeds klussen doen voor anderen zoals hij/zij voor het ongeval deed en daarmee mogelijk zelfs zwart bijverdiende?  et cetera.

Daarnaast is er nog een vergoeding van een wat meer algemeen karakter; het smartengeld. Dit is de vergoeding voor de geleden en mogelijk nog te lijden pijn. Vaak is het smartengeld een gering bedrag ten opzichte van de vele andere schadeposten waar een slachtoffer zelf vaak niet in eerste instantie aan denkt. Het smartengeld kan qua hoogt tussen de € 1.000,00 en € 50.000,00 liggen. U begrijpt dat dit bedrag natuurlijk afhankelijk is van de ernst van het letsel/klachten. Echter, de totale schadevergoeding bij whiplash kan door bovengenoemde schadeposten natuurlijk veel hoger zijn (dan alleen het smartengeld) en, zeker niet uitzonderlijk, wel oplopen tot enkele honderdduizenden euro's. Indien u zich bedenkt dat mensen met een whiplash gedurende hun leven niet meer of niet meer volledig kunnen werken, dan zal de daaruit voortvloeiende schade wel moeten worden betaald.

Juridische hulp bij whiplash

Wij adviseren, en dat zal geen enkele deskundige het met ons oneens zijn, elk slachtoffer met nekklachten of whiplashklachten zo spoedig mogelijk een deskundige te raadplegen. Ga niet zelf met een verzekeraar telefoneren of corresponderen! Zij zijn allen, zeker in de beginfase, zeer behulpzaam en meegaand, maar als de schade wat langer duurt, begint men met het 'graven' in uw medisch verleden waarbij zij u ook zal houden aan door u gedane telefonische uitlatingen of correspondentie, waar u op dat moment veelal geen kwaad in zag. Ook proberen veel verzekeraars de klachten als iets 'psychisch' te betitelen waarmee zij het verband met het ongeval probeert te doorbreken. Een (onverwerkte) scheiding of een overspannenheid in het verleden zal dan al snel door verzekeraars als dé oorzaak voor alle klachten worden gezien. Verzekeraars doen dit omdat de klachten niet te objectiveren zijn en zij dus alles uit de kast moeten halen om zo min mogelijk te hoeven betalen. Laat u juridisch goed ondersteunen!

Whiplash specialist

Let op! Niet alleen een goede juridisch adviseur is belangrijk, maar niet minder dan dat, ook een goede medisch adviseur! Wij helpen u geheel kosteloos aan uiterst bedreven Whiplash-specialisten! Wij hebben in de loop der jaren een landelijk dekkend netwerk opgezet van echte specialisten op dit vakgebied waarbij hun kennis en kunde periodiek wordt getoetst. Wij hebben dan ook altijd wel een specialist op whiplash gebied bij u in de buurt om voor u minimaal als gelijkwaardige onderhandelingspartner op te treden richting 'goed bewapende' verzekeraars om voor u een maximaal resultaat te behalen!

Kosten rechtshulp

Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Immers naar Nederlands recht dient de aansprakelijke partij/verzekeraar, ook de redelijke juridische kosten van uw juridisch adviseur te betalen. U hoeft dat hem of haar dus niet uit eigen middelen te betalen. Het wordt anders als er voor u geprocedeerd moet gaan worden. Ook hierover kunnen goede whiplash specialisten u adviseren. U mag zich hierover geen zorgen maken; u hebt het al druk genoeg met de klachten en het herstel!

Nog vragen of wilt u uw whiplash schade melden?

U kunt ons bellen op bovengenoemd telefoonnummer 0880 112 120 (lokaal tarief) of bel gratis de landelijke informatiesite van LetselHelpdesk.nl op 0880 112 120 en wij of zij helpen u GRATIS bij uw Whiplash claim.