Terug naar overzicht
± min

Indeling WAD (aan whiplash gerelateerde symptomen) in graden van ernst

De term whiplash heeft aanleiding gegeven tot vele omschrijvingen die in vergelijking erg van elkaar verschillen. Omdat er zoveel verschillende definities bestaan heeft de Quebec Task Force on Whiplash-Associated Didorders (QTF-WAD) één universele definitie voorgesteld:

0 - geen klachten, geen subjectieve en objectieve afwijkingen;
1 - pijn, stijfheid en gevoeligheid in nek, maar geen objectieve afwijkingen;
2 - nekklachten en andere klachten van het houdings -en bewegingsapparaat, bijvoorbeeld afgenomen mobiliteit, drukpuntgevoeligheid;
3- nekklachten en neurologische uitvalsverschijnselen, bijvoorbeeld afgenomen of verdwenen peesreflexen, spierzwakte en sensorische stoornissen;
4 - nekklachten en fracturen of dislocaties.

Bij elke graad of ernst kunnen symptomen aanwezig zijn, zoals doofheid, duizeligheid, oorsuizen, hoofdpijn, geheugenverlies, slikstoornissen en pijn in het temporomandibulaire gewricht.