Terug naar overzicht
± 0 min

Intensieve fysiotherapie bij Whiplash werkt niet beter dan eenmalig consult

Patiënten met langdurige klachten na een whiplash hebben niet méér baat bij een intensief trainingsprogramma van drie maanden dan bij een fysiotherapeutisch consult met voorlichting en advies.

Dit blijkt uit de PROMISE-studie, een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep waaraan 172 Nieuw-Zeelanders deelnamen die gemiddeld bijna twee jaar klachten hadden na een whiplash-trauma.
De helft werd – willekeurig – toegewezen aan het interventieprogramma van 20 sessies waarin werd toegewerkt naar steeds intensievere oefeningen onder begeleiding van een fysiotherapeut, die ook thuis moesten worden uitgevoerd. Fysiotherapeuten gebruikten ook technieken uit de cognitieve gedragstherapie (psychotherapie). Beide groepen ontvingen een zelfmanagementgids met informatie, advies en oefeningen. De controlegroep kreeg een eenmalig fysiotherapeutisch consult, waarin het boekje werd uitgelegd en de oefeningen voor het eerst werden gedaan.

Geen verschillen tussen whiplashpatiënten
De onderzoekers gingen bij hun meting uit van de ervaren pijn bij de whiplashpatiënten op een schaal van 0 tot 10. Beide groepen verbeterden in het jaar dat zij werden gevolgd. Gemiddeld gaven whiplashpatiënten hun pijn bij aanvang van het programma een cijfer tussen de 5,5 en 6, en na een jaar was het 3,7 in de interventiegroep en 4,4 in de controlegroep. Dit verschil tussen de groepen was niet significant. Ook op het gebied van kwaliteit van leven, functioneel herstel of beweeglijkheid van de cervicale wervelkolom waren er geen verschillen.

Chronische whiplash-gerelateerde klachten
In een begeleidend commentaar stelt fysiotherapeut en universitair hoofddocent Jo Nijs van de Vrije Universiteit Brussel dat de resultaten geen bewijs zijn dat oefentherapie bij whiplash geheel niet helpt. “De vraag is meer hoe en wanneer te oefenen met patiënten met chronische whiplash-gerelateerde klachten.”