Terug naar overzicht
± 0 min

Jurilex Letselschade boekt wederom zege voor Rechtbank Leeuwarden tegen Unigarant in whiplash zaak.

In een whiplash zaak is door de whiplash advocaat waar Jurilex mee werkt, mr. A.P. Hovinga, discussie gevoerd met Unigarant. De vraag ging er over welke arts de primaire expertise zou verrichten ter bepaling van de toekomstschade van dit whiplash / letselschade slachtoffer. Unigarant wenste een neuroloog maar mr. Hovinga stelde een verzekeringsgeneeskundige voor. Tot ons genoegen heeft mr. Hovinga de rechter er van weten te overtuigen dat een compromis gevonden moest worden; er worden nu twee artsen benoemd, een neuroloog en een verzekeringsgeneeskundige, die samen c.q. beiden een rapport moeten maken. Een dergelijke beslissing is vooralsnog niet eerder gewezen.

Aan dit voordeel kleeft ook een klein nadeel. Het nadeel is uiteraard dat het slachtoffer tweemaal onderzocht moet worden maar de voordelen lijken ons evident. De kans dat er namelijk uitsluitend een neurologisch rapport komt waarin staat dat er geen neurologische afwijkingen zijn, wordt zo heel klein. De aanwezigheid van de verzekeringsgeneeskundige staat er borg voor, naar wij mogen verwachten, dat de beperkingen en klachten goed in beeld worden gebracht.

Nota bene: de verzekeringsgeneeskundige wordt uitdrukkelijk ingeschakeld om op basis van de IWMD vraagstelling een gewone expertise te verrichten. Indien partijen na een expertise alsnog van mening verschillen over de resterende mogelijkheden dan wordt in de regel een verzekeringsgeneeskundige ingeschakeld om een FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) te maken. In deze whiplash zaak komt de verzekeringsgeneeskundige dus twee keer in beeld; eerst (met de neuroloog) verricht hij een expertise op grond van de IWMD en dan doet hij alleen een nieuw onderzoek om een FML te maken.

Met bovenstaand vonnis heeft mr. Hovinga een trend gezet; dat wil zeggen dat dit vonnis in meerdere letselschade zaken en whiplash zaken goed te gebruiken is waarbij het letsel moeilijk te objectiveren is.

Download hieronder het gehele vonnis:
Vonnis Rb Leeuwarden Jurilex-Unigarant d.d. 06.02.2014