Terug naar overzicht
± min

Lasertherapie voor whiplash!?

7 december 2009 - Nekklachten zijn bij een whiplash aandoening slechts één van de vele klachten en er zijn geen behandelopties waaruit blijkt dat deze ook een zeer grote mate van succes hebben. Er is wel in de loop der jaren meer bekend geworden over acupuntuur en manipulatie, maar nu is onderzocht wat het effect is van low-level lasertherapie (LLLT) op nekklachten bij bijvoorbeeld whiplashpatiënten.

Het onderzoek behelste het samenvoegen van 16 willekeurige studies welke bij 820 mensen werd gehouden. 14 van deze studies onderzochten chronische nekklachten zonder radiculopathie (meestal pijn, met name in het cervicale of lumbale gebied). 2 onderzoeken behelste juist acute pijnklachten van de nek bij whiplash en acute pijn zonder aanwijsbare oorzaak. Hiernaast werden placebo onderzoeken gedaan. 4/5 deel van de onderzochte patiënten was vrouw met een gemiddelde ziekteduur van 7½ jaar.

Uit onderzoek bleek dat lasertherapie een potentiële behandeling kan zijn. Als we dit bezien bij acute nekklachten is daar nog moeilijk iets over te zeggen. Hiervoor zou aanvullend onderzoek nodig zijn. Belangrijk hierbij is te vermelden dat het effect van de lasertherapie behouden blijft op de middellange termijn. Dit laatste geldt veelal niet voor behandelingen met medicatie.