Terug naar overzicht
± min

Leidt snorscooter op rijbaan tot minder whiplash-slachtoffers?

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag willen een einde maken aan de overlast van snorscooters. Volgens de vier gemeenten rijden 77 procent van de snorscooters harder dan de toegestane 25 kilometer. Het risico op een ongeval met whiplash bij zowel de bestuurder van de snorscooter als de medeweggebruiker neemt toe.

In de vier grote steden wordt veel overlast van scooters ervaren als gevolg van het ruimtebeslag op het fietspad. Het gaat dan niet alleen om objectieve onveiligheid maar ook om schrik- en onveiligheidsgevoelens. Een specifiek probleem vormt het grote snelheidsverschil tussen snorscooters en fietsen. Wettelijk mogen scooters 25 km per uur op het fietspad. Dit om grote snelheidsverschillen tussen de verschillende gebruikers van het fietspad te voorkomen. In de praktijk rijden scooters vaak harder en halen ze met gemak 40 km per uur. Onderzoek van Rijkswaterstaat toont aan dat van de snorscooters 96 procent te hard rijdt. Op YouTube is zelfs te zien hoe opgevoerde snorscooters wel 70 km per uur kunnen halen. Hoe hoger de snelheid scooters op het fietspad, des te hoger het aantal passeerbewegingen. Het leidt ertoe dat fietsers een grotere zijwaartse afstand (schuwafstand) willen bewaren tot achteropkomende scooters, maar het is ook gevaarlijk voor de scooterrijders zelf die bij het passeren met (te) hoge snelheid over een smalle schampstrook langs lantaarnpalen, fietsrekken of geparkeerde auto’s moeten rijden. Scooters zijn daarmee niet alleen een onveilig vervoermiddel, ze vormen ook de snelst stijgende categorie ongevallen met whiplash en letselschade.

Ongelukken met whiplash voorkomen
De vaak jonge, bestuurders lopen bovendien gevaar omdat het dragen van een helm niet verplicht is. In Amsterdam was dit jaar bijna de helft van de verkeersdoden een snorfietser. In een brief aan de ministers Melanie Schultz (Verkeer) en Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) vragen de vier steden het daarom mogelijk te maken dat snorscooters in die gemeenten op de rijbaan gaan rijden. Wel verplicht met helm, om het risico op ongevallen met whiplash te voorkomen.
Bovendien willen de gemeenten dat snelheidsovertreders steviger worden aangepakt. Ze stellen voor dat snorscooterbestuurders hun kentekenbewijs moeten inleveren als zij de snelheid overtreden. Snelheidsmetingen worden dan gedaan met radar- of laserapparatuur. Nu is intrekking alleen mogelijk na rollerbankmeting.

Snorfietser vogelvrij verklaard
De BOVAG en RAI vereniging zijn fel tegen het voorstel van de vier grote gemeenten. Zij stellen dat de snorfietser vogelvrij wordt verklaard als de tweewielers zich tussen het overige gemotoriseerde verkeer gaan begeven De kans op onveilige verkeerssituaties met whiplash tot gevolg zal toenemen volgens de organisaties. Met name het verschil in maximumsnelheid binnen de bebouwde kom tussen snorscooters, 25 kilometer per uur, en auto's en vrachtwagens, 50 kilometer per uur, zal volgens de BOVAG en RAI verenging tot levensgevaarlijke situaties en whiplash leiden.
Schultz gaf eerder in de Tweede Kamer aan dat zij er niets voor voelt om bestuurders van een snorscooter te verplichten een helm te dragen. Zij vindt dat de hardrijders moeten worden aangepakt en wil niet degenen duperen die zich aan de regels houden.

Bromfietsers versus snorscooters
Sinds 1999 moeten brommers in de stad op de rijbaan rijden, tenzij sprake is van een verplicht (brom)fietspad. Die maatregel bleek goed te werken. Het aantal slachtoffers daalde met maar liefst 31 procent, zowel onder brommerrijders als onder andere gebruikers van het fietspad. De helft bleek het directe gevolg van de maatregel om brommers op de rijbaan te laten rijden. Brommers blijken zich op de rijbaan voorzichtiger te bewegen tussen het zwaardere gemotoriseerde verkeer en bovendien voor automobilisten beter zichtbaar zijn. Niet geheel onverwacht daalde ook het aantal ongevallen met whiplash tussen brommers op het fietspad en fietsers en voetgangers. Scooters werden destijds niet verplicht tot de rijbaan omdat zij een lagere constructiesnelheid hebben. Inmiddels is dat gegeven achterhaald: scooters gaan net zo hard als brommers. Naar alle waarschijnlijkheid zal de omschakeling naar stille, elektrisch aangedreven scooters tot meer gevaarlijke situaties op het fietspad leiden. Ook dat is dan volgens de vier grote steden een goede reden om snorscooters naar de rijbaan te verwijzen.