Terug naar overzicht
± min

Liften zijn onveilig?!

Recentelijk is in de media uitvoerig bericht dat veel liften in Nederland niet veilig zijn. Het zou alleen al in Nederland gaan om ongeveer 60.000 liften. Uit onderzoek door de VLR Brancheorganisatie blijkt dat circa 500 mensen elk jaar door gebruikmaking van de lift letsel oplopen. At letsel loopt uiteen van een kneuzing tot botbreuken en een whiplash.

Nu wordt wel gezegd, door onder andere de heer W. Koster van Liftenfabrikant Kone, dat een lift een veilig vervoermiddel is, maar er blijken toch enorme discrepanties te bestaan tussen liften. In het jaar 1998 zijn strengere regels gekomen, waardoor ongeveer 1/3 deel van de in totaal 93000 liften in ons land nu geavanceerder en veiliger zijn. Hierbij wordt een vergelijk gemaakt met de autobranche waarbij door de komst van airbags, de auto’s ook veiliger werden.

Het gaat hierbij dan met name om het feit dat de liften ‘op leeftijd’ soms niet geheel stoppen op een verdieping waadoor er een soort randje ontstaat met de verdiepingsvloer waardoor mensen weer kunnen struikelen. Ook zijn de sensoren van voor 1998 soms anders waardoor mensen klem zouden kunnen komen te zitten tussen deuren.

Aldus de heer W. Koster van Kone zouden een aantal extra aanpassingen de liften aanzienlijk veiliger kunnen maken. Hij stelt voor om net als Frankrijk en Duitsland, de Europese SNEL-veiligheidsnorm (Safety Norm for Existing Lifts) als wettelijke standaard te hanteren. Het is een technisch verhaal, maar deze norm schrijft onder meer voor dat de liften een frequentieregeling krijgen, om het stopverschil te verkleinen, en sensorlijsten zodat mensen niet meer met dichtgaande deuren hoeven te worstelen.

Het Kabinet ziet hier voorlopig niets in. Dat heeft volgens de heer W. Koster te maken met het feit dat er slechts 1 keer in de 2 jaar een dodelijk ongeval plaatsvindt. Volgens hem zijn de 500 slachtoffers elk jaar nog maar het topje van de ijsberg. Het gaat aldus hem niet om meer werk maar zuiver om de veiligheid.