Terug naar overzicht
± min

Literatuur Whiplash onderzoeken

1: Hohl M: Soft tissue injuries of the neck in automobile accidents:Factors infuencing prognoses.
Het "klassieke" onderzoek van Mason Hohl uit '75 toonde aan dat 40% van de mensen na een whiplash degeneratieve eranderingen/afwijkingen aan wervels en tussenwervelschijven ontwikkelen die niet vanuit een fysiologische cq.normale ontwikkeling "in de tijd" te verklaren zijn.

2: Jung A/Kehr P/Jung F: The post-traumatic cervical syndrome.The whiplash injury. Symptoms,diagnosis,treatment. In '75 constateerden Jung/Kehr/Jung na analyse van 61 gevallen,dat het post-traumatische cervicale syndroom/de whiplash injury de volgende symptomen vertonen:
Nekpijn,traumatische insufficientie van nekslagaders,cervico brachialgie (armpijn vanuit de nek),en in sommige gevallen klachten/symptomen
samenhangend met de medulla(verlengde merg).

3: Domzal T/Zaleska B/Kwasucki J: Cervical discopathy,cervical migraine and vertebrobasilar arterial insufficiency:Clinical correlations.
In '78 werd door Pools onderzoek van Domzal/Zaleska/Kwasucki de relatie aangetoond tussen cervicale migraine en radiologische en klinische
manifestaties van discopathie(tussenwervelschijfversmalling).
Die (degeneratieve)veranderingen/afwijkingen werden in verband gebracht met veranderingen in het vaatstelsel cq.insufficientie van de bloedtoevoer leidend tot cervicale migraine.

4: Sarurnus KS: Writing of expertises on Whiplash injuries of the cervical spine.
In '82 schreef Saturnus(Duitsland) over het "secundair" zijn cq.
ongevalsgevolg zijn van "spondylosis deformans" en "osteochrondose".
Oftewel degeneratieve veranderingen/afwijkingen van wervels en
tussenwervelschijven tgv trauma.

5: van der Walt(Zuidafrika): Pitfalls in the diagnoses of spinal injury.In '83 waarschuwde van der Walt voor de diagnostische valkuilen metbetrekking tot oa.: de normale rontgenfoto en De "sprained" (verstuikte) nek.

6: HohmannD/Kugelgen B/Liebig K: Chronic spondylogenic cervicalmyelopathy.Pathogenesis,prognosis,therapy.
In '85 concludeerden Hohmann/Kugelgen/Liebig in hun arikel over Chronische spondylogene cervicale myelopathie ( druk op het ruggenmerg tgv degeneratieve afwijkingen)dat als 1 van de oorzaken Whiplash Injury genoemd moest worden.

7: Kiwerski J: Decompression of the vertebral arteries in patients with arterial insufficiency syndrome in degenerative changes in the cervical spine.
In '85 beschreef Kiwerski(Polen) de resultaten van chirurgische decompressie van door degeneratieve afwijkingen veroorzaakte insufficientie van de bloedtoevoer in de nek.

8: Bogduk N, Windsor M, Inglis A.:The innervation of the cervical intervertebral discs.(1988).
Middels anatomisch onderzoek toont Bogduk in 1988 de "innervatie"aan van tussenwervelschijven en daarmee het tot dan toe ontbrekende bewijs voor pijn die door beschadiging van tussenwervelschijven kan ontstaan.

9: Maimaris C/Barnes MR/Allen MJ: "Whiplashinjuries" of the neck:a retrospective study.
In '88 concludeerden Maimaris/Barnes/Allen(Engeland) na een studie van 102 mensen met al 2 jaar whiplashklachten, dat afwijkingen aan wervels en disci er de oorzaak van waren dat mensen lang gehandicapt/invalide bleven.

10: Radanov BP/Dvorak J/Valach L: Psychological changes following whiplashinjurie of the cervical vertebrae.
In '89 concludeerden Radanov/Dvorak/Valach( psychiatrische
universteitspolikliniek Bern) dat hun onderzoek naar de symptomen na
whiplash niet aantoonde dat er sprake was van psychische
oorzaken,persoonlijkheidsproblemen,psychopathologie als oorzaak voor de symptomen. (oa.die uitkomsten werden door het onderzoek van mw.Versteegen(Rijks Universiteit Groningen)in 2001 wederom bevestigd in het Proefschrift: Sprain of the neck & Whiplash Associated Disorders)

11: Brain injury obscured by chronic pain: a preliminary report.
Anderson JM, Kaplan MS, Felsenthal G.Sinai Rehabilitation Center, Sinai Hospital of Baltimore, MD 21215.

In 1990 geven de onderzoekers aan dat chronische pijn na oa. een Whiplashtrauma mogelijk licht hersenletsel kan maskeren. Bij 67 patienten die naar hun rehablitatieprogramma werden doorverwezen, werden 7 patienten gevonden met niet gediagnosticeerd hersenletsel.
Als pijn op de voorgrond staat, worden de cognitieve gevolgen van licht hersenletsel gemakkelijk gemist. Derhalve moeten die patienten zorgvuldig onderzocht worden.

12: Radanov BP/Di Stefano G/Schnidrig A/Ballinari P: Role of psychological stress in recovery from common Whiplash.
In '91 concludeerden Radanov ea. na onderzoek dat psychosociale factoren niet van invloed waren/het ziektegedrag konden voorspellen, van
post-traumatische patienten.

13: Watkinson A/Gargan MF/Bannister GC: "Prognostic factors in soft tissue injuries of the cervical spine".(1991).
In '91 toonde onderzoek uit Engeland(Watkinson/Gargan/Bannister) wederom aan dat degeneratieve veranderingen/afwijkingen aanzienlijk meer voorkwamen bij patienten die Soft-Tissue injuries(Whiplash) hadden opgelopen.

14: Hamar AJ/Gargan MF/Bannister GC/Nelson RJ: "Whiplashinjurie and surgically treated cervical disc disease".(1993). Conlusie na onderzoek: "Het onderzoek toont aan dat een Whiplashletsel struturele veranderingen veroorzaakt die tot gevolg hebben dat er vroegtijdige degeneratieve afwijkingen aan tussenwervelschijven ontstaan".

15: Kiwerski J: Anterior operations in cervicoarthroses and vertebral artery compression. In '91schrijft Kiwerski (zie 6):
Nekpijn als gevolg van degeneratieve veranderingen is een veelvoorkomende klacht van patienten die de hulp zoeken van diverse specialisten.Afhankelijk van de plaats van de degeneratieve veranderingen kan de pijn vergezeld gaan van een scala van tekenen en symptomen die soms erger zijn dan de kwaal zelf. De symptomen zijn soms zo ernstig dat die bij patienten tot apathie/depressie en zelfs zelfmoordneigingen kan leiden. Een oorzaak is compressie van zenuwwortels en nekaderen door arthrose/osteofyten,aldus Kiwerski.

16: Taylor JR/Twomey LT: Damage to the cervical disks and facet joints following trauma. In '92 constateerden Taylor/Twomey(Sydney/australie) dat trauma en autoongelukken in het bizonder,ernstig letsel kan toebrengen aan de cervicale tussenwervelschijven.Omdat de disci niet goed genezen zal beschadiging door trauma leiden tot vroegtijdige degeneratieve veranderingen.

17: Brautaset NJ(Noorwegen,Dpartment of neurology/Tonsberg): Provokable bilateral vertebral artery compression diagnosed with transcranial Doppler. Door opzettelijke beweging van de nek konden patienten de symptomen horend bij het Vertebro Basilaris Syndroom oproepen. De bewegingen lokten binnen seconden een onmiddelijke en aanhoudende teruggang van de bloedtoevoer uit.
Als de nekbeweging/provokatie werd opgeheven vond er een tijdelijk toename van bloedtoevoer plaats voordat de normale waarden weer bereikt werden. Deze observaties,ondersteund door medisch/technisch onderzoek, geven aan dat de symotomen van het Vertebro-basilaris Syndroom berusten op werkelijke insufficientie van de bloedtoevoer,aldus de onderzoekers.

18: Hamar AJ/Gargan MF/Bannister GC/Nelson RJ: Whiplashinjurie and surgically treated cervical disc disease. In '93 concludeerden Gargan/Bannister/Hamer/Nelson dat hun studie verder bewijs leverde dat " Whiplashinjuries" structurele afwijkingen/ veranderingen veroorzaakten die vroegtijdige degeneratieve ziekte van tussenwervelschijven tot gevolg hadden.

19: Taylor JR/Finch P: Acute injury of the neck: anatomical and pathological basis of pain. Eveneens in '93 , vonden Taylor en Finch dat Road traffic accidents een anatomische en pathologische basis vormden voor pijn. Chronische pijn ontwikkelde zich in 20 tot 40% van de mensen. Reden was oa. dat zowel de tussenwervelschijven als facetgewrichten werden beschadigd.

20: "Results of a 1-year follow-up study of whiplash injury".
Oo al in '93 toonde Zwitsers onderzoek van de psychiatrische
universteitskliniek in Bern (Radanov/Sturzenegger/Mumenthaler/Di
Stefano/Schnidrig) aan dat de resultaten van hun onderzoek wezen op
ernstiger nekletsel als oorzaak voor het uitblijven van genezing.

21: Radanov BP/Sturzenegger M/De Stefano G/Schnidrig A: Relationship between early somatic,radiological,cognitive and psychological findings and outcome during a one-year follow-up in 117 patients suffering from common whiplash. In '94 concludeerden de onderzoekers van de Department of Psychiatrie,University of Bern:
De resultaten van dit onderzoek geven aan dat met name die symptomen die wijzen op een ernstigere nekbeschadiging gerelateerd zijn aan het uitblijven van herstel.

22: Radanov BP/Di Stefano/Schnidrig/Sturzenegger: Common whiplash: psychosomatic or somatopsychic?
In '94 concludeerden Radanov ea. na onderzoek wederom dat de psychologische en cognitieve problemen van patienten voornamelijk gerelateerd zijn aan somatische symptomen.

23: Pettersson K/Toolanen G/Hildingsson C/Karrholm K: Decreased width of thge spinal canal in patients with chronic symptoms after whiplash injury. In '95 toonde Zweeds MRI onderzoek Hildingsson/ Toolanen/ Pettersson) een vernauwd wervelkanaal aan bij mensen met chronische klachten na whiplash.

24: Bogduk N/Wallis BJ: Faking a profile:can naive subjects simulate whiplash responses?
In '95 concludeerden Wallis en Bogduk na onderzoek, dat het voor vernufige personen(studenten) vrijwel onmogelijk was het psychologische profiel horend bij Whiplash te "faken".

25: Parker RS/Rosenblum A(New York University Medical Center): IQ loss and emotional dysfunctions after mild head injury incurred in a motor vehicle accident. De onderzoekers constateerden in '96 dat een Whiplashmechanisme TBI(traumatic brain injury) veroorzaakte.Verlies van cognitieve functies hangt oa.samen met de interactie tussen hersenletsel/pijn/emotionele ontreddering,aldus de onderzoekers.

26: Pettersson K/Hildingsson C/Toolanen G/Fagerlund M/Bjornebrink J: Disc pathology after whiplash injury: A prospective imaging and clinical investigation. In '97 toonde wederom Zweeds MRI onderzoek van Hildingsson/Toolanen aan, dat in de jaren(2) na whiplash afwijkingen aan oa.disci ontstonden die direct na ongeval niet manifest waren. Waaronder hernia's die operatief ingrijpen noodzakelijk maakten.De gemiddelde leeftijd was 32.

27: Van Balen HG/Van Limbeek J/De Mey(Nijmegen,St Maartenskliniek): The identification of neurologically relevant items in the MMPI-2. (Note: MMNPI-2 is een psychologische test waarvan wordt aangenomen dat daarmee psychopathology en persoonlijkheidsstoornissen kunnen worden aangetoond). In '97 bepleitten de onderzoekers aanpassing van die test in geval van Beroerte/Traumatisch hersenletsel/Whiplash.
Aanpassing voorkomt dat bona fide symptomen of manifestaties gerelateerd aan neurologisch letsel of dysfuncties worden uitgelegd als psychopathologie of persoonlijkheidsstoornissen.

28: Strek P/Reron E/Maga P/Modrzejewski M/Szybist N: A possible correlation between vertebral artery insufficiency and degenerative changes in the cervical spine.
In '98 toonde Pools onderzoek wederom het mogelijke verband aan tussen een pathologische afname van de bloedtoevoer in de nek door degeneratieve afwijkingen en klachten.Oa. Tinnitus,Vertigo of duizeligheid.

29 Wang JC/Hatch JD/Sandhu HS/Delamarter RB(Department of Orthopaedic Surgery.University of California/Los Angeles/USA): Cervical flexion and extension radiographs in acutely injured patients.
In '99 waarschuwen de onderzoekers ervoor dat door nek(spier)klachten 1/3 van de beeldvormende onderzoeken inadequaat zullen zijn. Hetgeen kan leiden tot de op onjuiste gronden berustende geruststelling van patienten dat er niets aan de hand is terwijl ze in wezen een inadequaat onderzoek ondergingen om potentiele instabiliteit van de cervical wervelkolom vast te stellen.

30: Bonuccelli U/Pavese N/Lucetti C/Renna MR/Gambacinni G/Bernardini S/Canapicchi R/Carrozzi L/Murri L: Late Whiplash Syndrom;a clinical and magnetic resonance imaging study.
In '99 toonde Italiaans MRI onderzoek(oa. Bonuccelli/Pavese/Renna ea) naar het Late whiplashsyndroom afwijkingen aan die op de opnames/ beeldvormend onderzoek na ongeval niet te zien waren. Alhoewel niet duidelijk kon worden aangegeven dat de afwijkingen ongevalsgevolg waren betekenden ze toch een risicofactor voor het aanhouden van de (pijn)klachten,aldus de onderzoekers.

31: In '99 schreef R.C.Schafer(DC,PHD,FICC)in Cervical Spine Trauma over de gevolgen van whiplash:
"Degeneratie van tussenwervelschijven en post-traumatische osteoarthritis kan het gevolg zijn,hetgeen leidt tot spondylose(degeneratieve veranderingen van de tussenwervelschijf gevolgd door arthrose/botaangroeisels)

32: van Balen HG/de Mey HR/van Limbeek J: A neurocorrective approach for MMP1-2 use with braindamaged patients. De onderzoekers achtten in '99 wederom aanpassing van de MMPI-2 test noodzakelijk als er sprake was van TBI(Traumatic Brain Injury), Beroerte,Whiplash,om onjuiste interpretaties van de testbevindingen te voorkomen.

33: Late whiplash syndrome: correlation of brain SPECT with neuropsychological tests and P300 event-related potential.
Lorberboym M, Gilad R, Gorin V, Sadeh M, Lampl Y.
Department of Nuclear Medicine, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel. mvlorber@internet-zahav.net

In 2002 wordt na Spect en neuropsychologisch onderzoek van een groep patienten met aanhoudende klachten( Late whiplash syndrome) geconcludeerd dat er een subgroep van patienten bestaat waarvan de klachten zijn terug te voeren op organisch hersenletsel.

34: Laporte C/Saillant G: Lower Cervical Spine Sprains.
In 2000 werd er een congres over traumatologie gehouden in Parijs. Ook
whiplash kwam aan de orde. Conclusie: Indien de klachten aanhouden moet er rekening mee worden gehouden dat er sprake kan zijn van een ernstigere beschadiging dan zich liet aanzien. Als er ook maar enige twijfel bestaat moet er opnieuw beeldvormend onderzoek
plaatsvinden. Oa. werd verwezen naar de onderzoeken van Hohl(zie 1) en Johnson et al. Die laatste constateerde na Post-Mortem onderzoek van 22 verkeersslachtoffers dat er bij elkaar 198 laesies waren gemist met/op
beeldvormend onderzoek.Waaronder 22 tussenwervelschijf beschadigingen en 77beschadigingen van de facetgewrichten.
Het verloop van goedaardige nekverstuikingen kan lang duren,aldus de
onderzoekers.

Nekpijn kan aanhouden en patienten kunnen alle symptomenvertonen die begin deze eeuw al door Barre en Lieou werden beschreven:
Hoofdpijnen,tinnitus,problemen met zien en geheugenproblemen.De laatste kunnen onderdeel zijn van een flinke depressie.(Syn: Vertebro-Basilaris Syndroom(COELHO). zie 6,11,13,24)).

35: In 2002 voerde het Neurootologisch Forschung Institut der 4-G-F een onderzoek uit naar Cervicocephalic Trauma(hoofdnek trauma),meestal aangduid als "Whiplash".
Reden: Ze zagen veel patienten(28%) met klachten als gevolg van
cervicocephalic trauma tgv. autoongelukken.
Volgens de onderzoekers kan het cervicocephalic trauma als volgt
geclassificeerd worden:
1:Cervicaal Syndroom: Hoofdpijnen/nekpijn,bewegingsbeperking,spierkrampen.
In ernsige gevallen kan er sprake zijn van Torticolis(Scheefhals).
2:Cervicobrachialgie. Bovenop de vorige symptomen komen klachten als
gevoelsstoornissen,krachtsverlies,tintelingen in schouders en armen.Het
syndroom kan beiderzijds zijn.
3:Cervico-Medullar(medulla: verlengde merg) Syndroom: Indien er beschadingen van het ruggemerg optreden.
4:Cervico encephalic syndrome: Bovenop de klachten van het cervicale
syndroom komen: Scherpe hoofdpijnen,ernstige nekpijn, tinnitus, gevoeligheid voor harde geluiden,duizeligheid,onzekere bewegingen, klachten met zien/dubbelzien,overgevoeligheid voor licht, evenwichtsstoornissen, moeite met concentreren en denken,misselijkheid,overgeven, etc.

Ongeveer 80% geneest. In de overblijvende 20% persisteren de symptomen behorend bij de genoemde syndromen. Indien na 6 weken de "disorders" nog aanwezig zijn moet worden verondersteld dat het whiplashmechanisme letsel van het Verlengde Merg of Hersenen
veroorzaakte.

36: James R. Taylor, MD, PhD
Dr Taylor is a visiting professor at the Australian Neuromuscular Research Institute, QE 2 Medical Centre, Nedlands, Western Australia.
In "The pathology of whiplash: Neck sprain" schrijft professor Taylor:
"Clinical studies alone cannot adequately describe the pathology of severe whiplash, as most imaging is unable to demonstrate it".

37: American Acadamy of Orthopaedic Surgeons:
"Bij ongeveer 75% van de mensen verdwijnen de klachten binnen enkele maanden. Chronische klachten dienen verder onderzocht te worden en kunnen operatief ingrijpen noodzakelijk maken".

38: American Association of Neurological Surgeons:
Osteoarthritis en degeneratieve aandoeningen van de tussenwervelschijven, veelal veroorzaakt door slijtage van de ruggengraat, zijn normaal in de nek. Patienten die een Whiplashtrauma doormaakten hebben een zes maal grotere kans dat die afwijkingen zich ontwikkelen. normale verschijnselen zijn oa. nekpijn, hoofdpijn, gevoelsloosheid, en tintelingen in armen of benen.

39: Livingston MC: Whiplash injury and Hippocrates: practical points for contemporary practioners.
In 2001 schrijft MC.Livingston: De principes van Hippocrates betreffende
observeren/luisteren/aanraken/onderzoeken/opschrijven en het rekening houden met het verleden en heden van de patient zijn hoogst relevant. In het byzonder voor diegenen die gevraagd worden Whiplash of Nekverstuiking te onderzoeken en/of te behandelen.

40: In het "Medicine Journal" werd in 2001 aan dhr. Oregon K
Hunter, Jr.MD,Consulting Staff, Department of Physical Medicine and
Rehabilitation, de volgende vraag gesteld:
"Moet de term Whiplash vermeden worden bij de medische evaluatie van een patient met een nekverstuiking?"
Antwoord:
" Correct. Het gebruik van het woord Whiplash om cervicale
verstuikingen/letsels te beschrijven kan een politieke,medisch/juridische of emotionele "bijsmaak" hebben die de aandacht voor de klinische realiteit van cervicale letsels afleidt".