Terug naar overzicht
± 0 min

London Verzekeringen krijgt wederom deksel op de neus in letselschade / whiplash zaak!

Dat London Verzekeringen een van de meest gehate verzekeraars is voor whiplash slachtoffers, wordt door zeer veel letselschade experts en whiplash slachtoffers onderschreven! Ook nu weer gebruikt zij haar geldelijke macht tegenover een whiplash slachtoffer en heeft wederom de deksel op haar neus gekregen; nu van het Gerechtshof Den Bosch.

In een zaak van een whiplash slachtoffer gaf London aan, middels haar medisch adviseur, dat de cognitieve stoornissen niet objectiveerbaar zijn. Het Hof geeft vervolgens aan dat dat dan zo mag zijn vanuit medisch oogpunt, maar strikt juridisch zijn de door het letselschade slachtoffer geuite klachten en beperkingen plausibel. Dat betekent vervolgens dat de uit de letselschade (whiplash) voortvloeiende arbeidsongeschiktheid volledig aan het ongeval mag worden toegeschreven.

Het hof oordeelde op basis van een deskundigenbericht  dat de cognitieve stoornissen neuropsychologisch niet objectiveerbaar zijn.  Dit betekent echter niet dat de cognitieve klachten niet bestaan, dus niet reëel en niet consistent zijn. Nu benadeelde voorafgaande aan het ongeval o.a. een. fulltime-baan had, kan er redelijkerwijs van uit worden gegaan dat zij de cognitieve klachten voor het ongeval niet had. Het hof neem het causaal verband tussen klachten en ongeval aan. Het hof ziet, anders dan in eerder tussenarrest, geen aanleiding voor een onderzoek door een arbeidsdeskundige en een verzekeringsgeneeskundige.

Thans is komen vast te staan dat de substraatloze klachten van benadeelde plausibel zijn. Het is evenzeer plausibel dat de klachten tot beperkingen leiden. Het enkele feit dat sprake is van substraatloze klachten staat aan het aannemen van beperkingen immers niet in de weg. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat benadeelde door het UWV op basis van dezelfde klachten na het ongeval voor 80-100% arbeidsongeschikt is verklaard, waarbij het UWV tot de conclusie is gekomen dat er voor benadeelde geen bemiddelbare arbeid meer is te duiden.

Huishoudelijke hulp is aangenomen tot het 75e levensjaar!

Download hier het Arrest Hof Den Bosch 12.02.2013.