Terug naar overzicht
± min

Medisch adviseur London Verzekeringen berispt door Medisch Tuchtcollege

Met aandacht werd kennis genomen van een uitspraak d.d. 15 december 2005 van het Medisch Tuchtcollege over het optreden van de medisch adviseur van London Verzekeringen drs. Reinders in een letselschade zaak.

Genoemde medisch adviseur is (evenals de medisch adviseur van Stad Rotterdam Verzekeringen (thans Fortis ASR) "berucht" terzake zijn zienswijze over het letsel whiplash en zijn persoonlijke mening over slachtoffers die met dit letsel getroffen zijn. Zijn opvattingen veroorzaken veel verdriet bij slachtoffers, vertraging bij de afwikkeling van letselschade en leiden weleens tot rechtszaken tegen London Verzekeringen.

Het Medisch Tuchtcollege heeft de medisch adviseur van London Verzekeringen een halt toegeroepen door te oordelen:

"Het Tuchtcollege vond dat de patiente terecht klaagde over deze arts. Hij heeft in zijn advies niet alleen zijn mening gegeven over de gezondheidstoestand van klaagster, maar hij heeft zijn advies doorspekt met opmerkingen (...) van algemene aard en strekking over de diagnose whiplash en de behandeling daarvan.

Volgens het Tuchtcollege heeft de medisch adviseur van London Verzekeringen in strijd gehandeld met de beroepscode voor geneeskundig adviseurs.

Noot:
De medisch adviseur van London Verzekeringen is in hoger beroep gegaan.