Terug naar overzicht
± min

Meer over de Richtlijn over Whiplash

09-06-2009

Ls,

Zoals bekend is dhr. Buitenhuis een van de medeopstellers van de richtlijn over whiplash. Over die richtlijn en de wetenschappelijke validiteit daarvan het volgende:

"Volgens de Neurlogenvereniging was de oude Whiplashrichtlijn aan vernieuwing toe. En dus werd er een werkgroep opgericht voor het opstellen van een nieuwe evidence-based richtlijn voor Whiplash Associated Disorders (WAD) I en II. Het CBO ( kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg) verleende daarbij methodologische ondersteuning. ................ zie verder>>