Terug naar overzicht
± min

Mogelijk minder whiplash slachtoffers in het verkeer door nep-agent

Een dummy van een politieagent of politieauto langs de weg leidt mogelijk tot een significante vermindering van het aantal verkeersongevallen met whiplash, zo bleek bij een proef in België.

Hoewel het aantal studies over dit onderwerp beperkt is, tonen eerdere resultaten in België en in het buitenland aan dat de weggebruikers geneigd zijn hun snelheid te verminderen in aanwezigheid van dummies, zo stelt het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV). Sommige gevallen tonen zelfs een significante vermindering van het aantal verkeersongevallen met whiplash aan.

Daling gemiddelde snelheid
Of de resultaten in de praktijk zijn te reproduceren, werd onderzocht in een project in Zaventem waar het effect van de nep-agent en nep-politieauto werden ingezet in zones 50 en schoolomgevingen. De resultaten van dit project tonen onmiskenbaar aan dat de gebruikte dummies een afschrikkend effect hebben, aldus het BIVV. In de perioden dat een dummy aanwezig was, kon men op de verschillende meetlocaties een lichte, maar significante daling van de gemiddelde snelheid vaststellen. Het effect op het overtredingsgedrag was nog sterker: het percentage geobserveerde automobilisten in overtreding halveerde tijdens de plaatsing van een dummy. Na de verwijdering van de dummy bleek de gemiddelde snelheid en het percentage overtredingen wel weer toe te nemen. Het effect van de dummy is dus kortstondig.

Positief effect verkeersveiligheid
Ondanks de kortstondigheid van het effect, toont dit project aan dat het nuttig kan zijn om dergelijke dummies in te zetten om het snelheidsgedrag te beïnvloeden, zegt het BIVV. Zelfs een kleine daling in snelheid kan immers een positief effect hebben op de verkeersveiligheid en het aantal slachtoffers met whiplash. Uit aanvullend onderzoek over de duur van het effect van dummies moet blijken wanneer de dummy verplaatst zou moeten worden om het afschrikkende effect te behouden.