Terug naar overzicht
± 0 min

Nieuw Boek: Letselschade voor Dummies

Vrijwel iedereen krijgt in zijn leven wel eens te maken met een verkeersongeval, of een ongeval op het werk of wordt slachtoffer van en misdrijf. In zo’n situatie krijgen mensen dan te maken met het verhaal van hun (letsel-) schade op een aansprakelijke partij c.q. verzekeringsmaatschappij.

Jaarlijks worden honderdduizenden mensen hiermee geconfronteerd, terwijl het voor een leek vaak niet duidelijk is welke rechten en plichten hij/zij heeft. Veelal bij whiplashzaken bestaat onduidelijkheid over de manier van aanpak van een letselschadezaak en wat een whiplashslachtoffer nu wel of niet van een verzekeraar mag verwachten. Ook is het voor veel slachtoffers onduidelijk hoe men nu moet handelen.

In het boek ‘Letselschade voor Dummies’ geeft de auteur veel antwoorden op prangende vragen. Hij leert je wat letselschade is en wanneer je recht hebt op vergoedingen en hoeveel en welke partijen bij het proces van regeling betrokken kunnen worden. Dit laatste is weer zeer afhankelijk van de ernst van het letsel.

In het boek wordt ook aandacht besteed aan de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer; zoals het acceptatieproces. Ook de meest recente ontwikkelingen zijn in het boek omschreven zoals de Wet Deelgeschillen en de Gedragscode Behandeling Letselschade, evenals het in 2010 afgewezen wetsvoorstel affectieschade.