Terug naar overzicht
± min

Ongevallen met whiplash te voorkomen met communicatie tussen fiets en auto

Als je het gedrag van fietsers kunt registreren en doorgeven aan automobilisten kun je ongevallen met whiplash bij fietsers beperken en (dodelijke) ongevallen voorkomen. Dat stelt TNO. Vanaf 2015 gaat het Kennisinstituut hiermee experimenteren op een speciaal ingericht kruispunt in Helmond.

Sensoren in voertuigen en systemen langs de weg moeten het gedrag van fietsers registreren en doorgeven aan naderende voertuigen.
 Hier wil TNO demonstreren dat draadloze communicatie tussen auto’s, fietsers en de weg een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de verkeersveiligheid. Fietsers worden waarneembaar door auto’s, ook al bevinden ze zich buiten het gezichtsveld van de bestuurder. TNO gaat meten hoeveel kritische situaties zich voordoen en hoe effectief het systeem in de praktijk werkt.

Whiplash fors verminderen
Het aantal verkeersdoden daalt de laatste jaren, met name als het gaat om inzittenden van personen- en bestelauto’s en motorrijders, maar de daling voor fietsers is veel minder sterk. Menselijke fouten en de populariteit van de fiets, zeker de elektrische, nemen toe. Daarom werkt TNO samen met de industrie aan compleet nieuwe oplossingen, als geautomatiseerd en coöperatief rijden - waardoor whiplash als gevolg van fietsongevallen hier maar ook elders ter wereld fors kan verminderen.

Intelligent systeem
TNO verwacht dat veel ongevallen met whiplash dankzij een communicatiesysteem tussen auto en fietser voorkomen kunnen worden. Als een fietser plotseling de weg oversteekt is er op dat moment te weinig tijd om een botsing te vermijden. Maar als een intelligent systeem aan boord van een auto, op een fiets en langs de weg, de positie, snelheid en richting van een fietser eerder oppakt en er een voorspelling aan koppelt, kan de bestuurder seconden eerder reageren. Kritische scenario’s zijn zo terug te brengen en daarmee ook het aantal whiplash-ongevallen met fietsers, aldus TNO-expert verkeersveiligheid Olaf Op den Camp.

Meest innovatieve kruispunt
TNO verwacht veel van de proef. “We dopen Helmond tot het meest innovatieve kruispunt van Europa, omdat het demonstreren van deze oplossingen op een openbare kruising nooit eerder is vertoond,” vertelt Op den Camp. “Het past in de ambitie van Europa te streven naar een veilig verkeerssysteem waarin geen verkeersdoden meer vallen. Voor fietsers als kwetsbare groep verkeersdeelnemers zetten we hier belangrijke stappen. Na het slagen van de proef hebben we bovendien als land een prachtig exportproduct.”