Terug naar overzicht
± 0 min

Ophoging minimumloon met 0,76% per 1 juli 2011

Eindelijk is het dan zover. Er is duidelijkheid over de ophoging van het minimumloon en de sociale uitkeringen.  Per 1 juli aanstaande wordt het minimumloon en de sociale uitkeringen met 0,76% verhoogd. De verhoging van het minimumloon is bekend gemaakt in de Staatscourant van 18 mei 2011. Daarin staat dat het afgeronde (bruto) minimumloon per 1 juli aanstaande met 0,76% wordt verhoogd. De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW zullen per 1 juli 2011 eveneens met dat percentage omhoog gaan.

Maximumdagloon

Het maximumdagloon wordt per 1 juli 2011 vastgesteld op 190,32 euro (op jaarbasis 49.673,52 euro). Het maximum premieloon werknemersverzekeringen wordt gedurende het jaar niet aangepast, en blijft voor 2011 dus 49.297,00 euro per jaar bedragen, per dag komt dit uit op € 189,60 euro.

Rekenregels

Het ministerie van SZW heeft onlangs de rekenregels gepubliceerd voor het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2011. Deze premies en tarieven zijn relevant voor de uitkeringsbedragen die via de netto-netto koppeling worden vastgesteld. Onder dit artikel vindt u een link naar deze rekenregels.