Terug naar overzicht
± min

Politiek bemoeit zich met uitkeringsbeleid van verzekeraars!

PvdA: Verzekeraars moeten worden aangespoord sneller uit te keren!

De politiek lijkt zich (gelukkig) steeds vaker met de letselschadebranche te bemoeien. De PvdA heeft bij de Minister voor Veiligheid en Justitie (oud- burgemeester Opstelten) aandacht gevraagd voor het feit dat véél slachtoffers met letselschade van ernstige ongevallen, veel te lang moeten wachten op hun schadevergoedingen.

Het is van algemene bekendheid dat mensen met blijvend letsel vele jaren moeten wachten op een definitieve uitkering. Tussentijds worden wel voorschotbetalingen verstrekt, maar het duurt allemaal te lang. Zoals uit publicaties van verzekeraars blijkt, leggen zij de schuld weer makkelijk bij het slachtoffer zelf of bij de belangenbehartiger.  Soms wordt zelfs door de verzekeraar het slachtoffer tegen zijn belangenbehartiger uitgespeeld.  De oppositiepartijen ondersteunen de door de Stichting De Ombudsman genomen maatregelen om meer druk op de ketel te zetten richting verzekeringsmaatschappijen die het niet zo nauw nemen met letselschade-slachtoffers .

Aldus PvdA kamerlid mr. Jeroen Recourt is er veel te veel sprake van getraineer door verzekeraars waarbij deskundigen tegen elkaar worden opgezet om maar niet te hoeven betalen. Juist bij zwaar letsel moeten verzekeraars over de brug komen en geven dan niet thuis, aldus Jeroen Recourt. Zij verzanden vaak in langdurige welles-nietes discussies. Het gaat evenwel om mensen met een whiplash of een dwarslaesie die soms wel 10 jaar op hun geld zitten te wachten, terwijl ze dat geld juist heel hard nodig hebben om hun leven op de rit te houden.

Het is goed te weten dat al sinds de tachtiger jaren De Stichting De Ombudsman onderzoek doet naar letselschadedossier van slachtoffers waaruit blijkt dat hun zaken vele jaren onopgelost blijven. Zo kwam uit haar onderzoek naar voren dat maar liefst in 80% van de onderzochte letselschadezaken met blijvend letsel de letselschadezaak na 3 jaar nog steeds niet was afgehandeld. Verzekeraars verschuilen zich soms achter schuldvraagdiscussies die te lang duren, maar zo geeft De Ombudsman aan dat in 45% van de letselschadezaken meer dan 1 jaar wordt gediscussieerd over de aansprakelijkheid. Dit vindt nu ook de politiek onaanvaardbaar!