Terug naar overzicht
± min

Rb: Kop-staartbotsing: geen schuldvermoeden achteroprijder; bewijslast op eiser,

Rechtspraak.nl - 17-04-2009.

Kop-staartbotsing bij verkeerslicht. Eiser stelt achteroprijder aansprakelijk; deze stelt dat eiser plotseling en zonder noodzaak 40 meter vóór groen licht is gestopt.

Bewijslast: de rechtbank overweegt dat ingevolge art.150 Rv. op eiser de bewijslast rust van de feiten die volgens hem leiden tot aansprakelijkheid van gedaagde. Voor zover eiser betoogt dat bij een kopstaartbotsing wordt vermoed dat de achterligger te weinig afstand heeft bewaard en dient te bewijzen dat de voorligger plotseling stopte, overweegt de rechtbank: uit de enkele omstandigheid dat de achteroprijder tegen de auto van eiser is gebotst, volgt (in lijn met HR 13 april 2001, NJ 2001, 572) niet zonder meer dat moet worden aangenomen dat de achteroprijder art.19 RVV 1990 (afstand houden) niet in acht heeft genomen. De rechtbank draagt eiser bewijs op.