Terug naar overzicht
± 0 min

Recht op huishoudelijke hulp via gemeenten vervalt zeer waarschijnlijk voor whiplash patiënten!

De minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, gaf aan dat het gewenst is dat de kosten voor zorg in de hand worden gehouden. Daardoor is zij er voorstander van dat het zogenaamde recht op huishoudelijke hulp in de thuiszorg komt te vervallen. Zij geeft aan dat zij gemeenten, die in dit kader de portemonnaie beheren, veel geld geeft. De zorg moet betaalbaar worden en dat betekent in haar opvattingen dat mensen die de hulp echt nodig hebben dit van de betreffende gemeente moeten krijgen. Daarbij wordt dus ook gekeken of kinderen, vrienden en of familie wel of niet kunnen bijspringen in het verlenen van hulp. Is dat niet mogelijk dan wordt naar de financiële situatie van de hulpvragende gekeken. Heeft de hulpvragende geen geld, dan zou de gemeente voor de hulp kunnen zorgdragen.

In de letselschade praktijk, en met name bij whiplash slachtoffers, betekent dit dat het voor verzekeraars in de toekomst geen enkele zin heeft whiplash slachtoffers die hulpbehoevend zijn geworden, in het kader van huishoudelijke hulp, te verwijzen naar gemeenten. Men zal dan niet meer van whiplash slachtoffers mogen en kunnen verlangen dat zij een aanvraag bij de gemeenten indienen. Immers als er een vermogenstoets ligt, zal een aanvraag van een whiplash slachtoffer nimmer gehonoreerd worden als een verzekerde van een kapitaalkrachtige verzekeraar aansprakelijk is voor de letselschade van deze whiplash patiënt. Dit betekent ook dat letselschaden die vandaag de dag op het punt staan geregeld te worden, goed gekeken moet worden naar de toekomstige schade in dit kader; zeker als er nu slechts alleen een eigen bijdrage geldt. Immers in de toekomst zal een whiplash slachtoffer met een grote mate van zekerheid, de volle pond voor hulp moeten voldoen! Zorg dat dit wel op het spreekwoordelijke bord komt te liggen van de verzekeraar.

Wilt u uw situatie aangaande huishoudelijke hulp goed juridisch onderbouwd, welke ook in rechte goed bruikbaar is, laten berekenen? Neem dan gratis contact op met onze LetselHelpdesk via het GRATIS telefoonnummer 0880 112 112 voor meer informatie.