Terug naar overzicht
± 0 min

Rechtbank Alkmaar stelt keuringssysteem whiplash van UWV weer ter discussie.

Op 26 januari jongstleden heeft de rechtbank te Alkmaar in een arbeidsongeschiktheids-kwestie in het kader van de WIA, het hulpmiddel CBBS dat het UWV gebruikt om de hoogte en het recht van de uitkering te bepalen, gedeeltelijk buiten wettelijk verklaard.

Het ging in die zaak om de wijze waarop de verzekeringsartsen binnen het UWV beperkingen wel of niet accepteren. De door de rechtbank opgeroepen getuige deskundige (bezwaarverzekeringsarts) verklaarde ter zitting, dat als de verzekerde bepaalde milde beperkingen heeft en het geen ernstige stoornis betreft zoals bijvoorbeeld een manie of psychose, er sowieso minder beperkingen worden aangenomen. Het gaat dan onder andere met name om het item “vasthouden van de aandacht” in de FML. Met andere woorden, iemand met een whiplash heeft volgens het UWV dan geen beperkingen op dit item. De rechtbank acht dit in strijd met het in de wet opgenomen begrip arbeidsongeschiktheid zoals onder andere weergegeven in artikel 3 van het Schattingbesluit. Deze gedragslijn -zijnde een beleidsregel- die het UWV meent te moeten hanteren is daarbij niet bij besluit vastgelegd en voldoet derhalve niet aan de vereisten in artikel 1:3 vierde lid van de Awb. Het schattingsbesluit gaat er namelijk niet vanuit of een stoornis al of niet ernstig is, relevant is, of een bepaalde stoornis in het individuele geval leidt tot beperkingen.

Duidelijk is, dat hiermee personen die het aangaat kunnen zijn gedupeerd. Het kan naar onze mening wel eens om duizenden slachtoffers gaan die als gevolg van dit beleid mogelijk een lagere WIA-uitkering hebben ontvangen of misschien wel helemaal geen uitkering. Alle reden om tegen WIA-besluiten van het UWV bezwaar en beroep aan te tekenen.

Vindplaats: www.rechtspraak.nl LJN: BV1949.

Bron: www.letselschade.nl