Terug naar overzicht
± 0 min

Rechtsbijstandsverzekeraars lijden gevoelige nederlaag. Ook voor whiplash letsel kan een verzekerde een gespecialiseerd kantoor inschakelen!

Gisteren hebben de Nederlandse rechtsbijstandsverzekeraars een heel gevoelige nederlaag geleden. Het Europees Hof van Justitie heeft gisteren een arrest gewezen waarvan het bestuur bij vele rechtsbijstandsverzekeraars momenteel wakker ligt. Bij SRK Rechtsbijstand werd zelfs al het personeel bij elkaar geroepen voor spoedoverleg.

Het arrest heeft uitgewezen dat rechtsbijstandsverzekeraars hun verzekerden de vrijheid moeten geven om op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar  een advocaat of whiplash specialist in te schakelen. In beginsel behandelen de rechtsbijstandsverzekeraars juridische geschillen zelf en in uitzonderlijke gevallen kan een zaak worden uitbesteed door de rechtsbijstandsverzekeraar zelf. Die beslissing, om een zaak door een letselschade of whiplash specialist of advocaat te laten behandelen, hoort niet bij de verzekeraar te liggen, maar bij de verzekerde (het letselschade- of whiplash slachtoffer) zelf.

In ons omringende landen gebeurt dat ook. DAS rechtsbijstand en ARAG Rechtsbijstand doen dit in Duitsland voor haar verzekerden al langer. Daar bestaan afspraken met kantoren om zaken te behandelen, daar waar het in Nederland door veelal (net) afgestudeerden juristen gebeurt.

De polisvoorwaarden zijn strijdig verklaard met de Europese wetgeving. De voorwaarden zullen derhalve bij vrijwel alle rechtsbijstandsverzekeraars moeten worden aangepast. Het behoeft geen betoog dat nu verzekerde letselschade (whiplash) slachtoffers hun letselschade of whiplash zaak niet door hun rechtsbijstandsverzekeraar hoeven te laten behandelen, maar naar gespecialiseerde kantoren mag stappen, op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar, dat de kosten voor de rechtsbijstandsverzekeraars wel zullen oplopen. Dat zou kunnen betekenen dat die hogere kosten in de toekomst zullen worden doorberekend aan de verzekerden. En dat betekent dat er premieverhogingen zullen volgen.

DAS Rechtsbijstand heeft de uitspraak uitgelokt en zal haar wonden likken. Ook bij haar wordt de rechtshulp verleent door interne mensen en de zaak wordt pas uitbesteed aan een specialistisch kantoor als zij daar zelf een akkoord voor geeft. Iedereen begrijpt dat dat in de praktijk dus veelal niet de regel is, omdat dat kosten met zich brengt voor de rechtsbijstandsverzekeraars.

Er wordt teleurgesteld gereageerd door het Verbond van Verzekeraars op het arrest van het Europees Hof van Justitie. Men is er bevreesd voor dat betaalbare juridische hulp in het geding komt. Bij letselschade of whiplash zaken hoeft dat helemaal niet het geval te zijn, omdat de aansprakelijke partij ook de kosten van de juridische hulp moet voldoen.

Download hier het volledige arrest:
Arrest Europees Hof van Justitie d.d. 07.11.2013