Terug naar overzicht
± 0 min

Reïntegratie bij whiplash verloopt uiterst moeizaam anno 2013!

Steeds vaker blijkt dat whiplash slachtoffers moeilijker te reïntegreren zijn. Ook in tijden met een zogenaamde hoogconjunctuur, was het vaak lastig mensen terug te brengen in een arbeidsmarkt, heden ten dage is dat alleen maar nog moeilijker geworden.

Bij reïntegratie bij whiplash, moet u denken aan een slachtoffer dat door het door hem opgelopen letsel niet meer in staat is zijn (veelal) loonvormende werkzaamheden te verrichten zoals hij dat deed voor het gebeurde. Een aansprakelijke partij (verzekeraar) zal er dan alles aan gelegen zijn iemand weer zo goed mogelijk terug te brengen in een sitautie zoals het whiplash slachtoffer kende voor het gebeurde. Lukt dit de verzekeraar niet, dan zal zij de schade (ook naar de toekomst) van het whiplash slachtoffer moeten voldoen.

De zogenaamde reïntegratieactiviteiten worden meestal verricht onder supervisie van een arbeidsdeskundige. Deze zal aan de hand van een beperkingenlijst, welke opgesteld wordt door de medisch adviseur van het whiplash slachtoffer en de medisch adviseur van de verzekeraar, moeten kunnen bepalen welke werkzaamheden het whiplash slachtoffer, met diens blijvende berperkingen nog wel en niet meer kan doen. Voordat de reïntegratie van start kan gaan moet duidelijk uiteengezet worden wat de vervolgstappen zijn. Een zogenaamd stappenplan moet in deze fase uitkomst bieden.

In 2012 werd door ons al gepubliceerd over de moeilijke arbeidssituatie voor whiplash slachtoffers. In 2013 lijken de reïntegraties nog moeizamer te verlopen. Veel arbeidsdeskundigen kunnen zelfs geen stageplek vinden om een whiplash slachtoffer, die langdurig is uitgevallen en bijvoorbeeld al is ontsalgen, weer arbeidsritme te laten opdoen. Als dit al moeizaam verloopt, behoeft het geen betoog dat een nieuwe job lang op zich zal laten wachten. Opvallend is dat verzekeraars in steeds meer zaken proberen, voordat een arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld, een regeling met een whiplash slachtoffer te treffen.

Goede belangbenbehartigers, die geen prijsafspraken hebben met verzekeraars over hun kosten, zullen daar niet snel op ingaan. Zij hebben immers geen belang bij een bepaalde hoogte van een schade. Het belang van de cliënt, is haar belang. Dat staat voorop! Wij wijzen u bij vragen graag naar de juiste weg!