Terug naar overzicht
± min

Salomons oordeel bij 2x Whiplash

14 maart 2010 - Bij een ongeval liep een slachtoffer een whiplash op waardoor letselschade ontstond. Aansprakelijkheid werd door de verzekeraar van de wettelijk aansprakelijke partij erkend. Nog voordat de schade volledig in kaart was gebracht en er een medisch eindstadium was bereikt, overkomt het slachtoffer nog een tweede ongeval waardoor hetzelfde letsel ontstond. Tussen beide ongevallen zit maar liefst twee jaar. Aansprakelijkheid van de tegenpartij ook van het tweede ongeval staat direct vast. Vervolgens is het niet duidelijk of de klachten die bij het slachtoffer resteren moeten worden toegeschreven aan het eerste ongeval of aan het tweede ongeval en beide verzekeraars blijven naar elkaar wijzen.

De zaak komt in rechte en uiteindelijk oordeelt de Hoge Raad net zoals het Hof, dat de onderlinge draagplicht van de schade moet worden bepaald op gelijke delen. Het argument van de Hoge Raad is dat beide ongevallen elk voor zich de gehele schade zou kunnen hebben veroorzaakt. Het is echter niet duidelijk welk aandeel van de schade voor rekening komt van de ene verzekeraar en welk deel voor de andere. Wel staat vast dat ten minste één van de ongevallen het letsel heeft veroorzaakt. Reden waarom de Hoge Raad het vonnis van het Hof volgt en de totaal schade door beide verzekeraars gedragen moet worden in gelijke delen.