Terug naar overzicht
± min

Slachtoffers van o.a. een whiplash moeten aan cruciale informatie kunnen komen voor het verhalen van hun letselschade!

1 december 2009 - Slachtoffers van een ongeval waarbij een whiplash of een ander letsel wordt opgelopen, maar evenzo nabestaanden van een verkeersslachtoffer, moeten eenvoudiger over informatie kunnen beschikken waarmee zij hun schade kunnen verhalen, aldus regeringspartij PvdA

Kamerlid Lia Roefs stelt dat het voor nabestaanden en voor slachtoffers zelf moeilijk is om aan belangrijke en beschikbare informatie te komen. Het gaat dan ook om persoonlijke informatie die weer belangrijk is voor het verwerkingsproces van een slachtoffer van letsel of whiplash, maar ook voor nabestaanden. Nabestaanden kunnen vaak niet het ambulancepersoneel zelf opsporen en bellen.

Kamerlid Roefs stelt voor dat alle informatie over een ongeluk, zoals een proces-verbaal en verklaringen van getuigen en betrokken hulpverleners en omstanders, worden verzameld in een speciaal digitaal dossier. Dit dossier wordt bijvoorbeeld gekoppeld aan het BSN (Burger Service Nummer) van het slachtoffer/overledene.

Dit voorstel vindt haar oorsprong in het gegeven dat sinds jaar en dag van alles wordt gedaan voor daders, terwijl aan de positie van slachtoffers bijna niets gedaan wordt. Zij wachten soms jaren op uitsluitsel in hun zaak.

Jurilex Letselschade BV, een van de grootse rechtshulpverleners van Nederland op het gebied van letselschade, beaamt het dat de overheid weinig doet voor slachtoffers van een whiplash of andersoortige letselschade. Slachtoffers kunnen moeilijk aan gegevens van de politie komen, zoals onderzoeksrapporten/processen verbaal en haar wordt vaak inzage geweigerd. Vaak worden de slachtoffers van letsel ook nog eens tegengewerkt door de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker. Terwijl men eigenlijk tweemaal het slachtoffer wordt (secundaire victimisatie), moet men dan ook nog eens, terwijl men getraumatiseerd is, zelf naar de rechter stappen, wat voor veel slachtoffers simpelweg niet uit eigen middelen is te financieren en waarvoor men zelf de kracht niet kan opbrengen. Uiteindelijk spinnen alleen verzekeraars hier garen bij.