Terug naar overzicht
± min

Slingerremmer effectief, maar niet tegen whiplash

Een overrijdbare slingerremmer lijkt redelijk effectief als het gaat om snelheidsbeperking van automobilisten. Op wegen met veel fietsers en gemotoriseerd verkeer kunnen de slingerremmers echter voor risico’s op ongevallen met whiplash zorgen.

Dat is de conclusie van een onderzoek naar het effect van de slingerremmers in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland. De afgelopen jaren legde het Waterschap 10 overrijdbare slingerremmers aan. Bij 7 werd het effect door adviesbureau Megaborn onderzocht.

Stuipen op het lijf
Een slingerremmer is een iets verhoogd plateau over een gedeelte van de rijbaan, voorzien van markering, die zorgt dat de automobilist een snelheidsremmende slingerbeweging maakt. Bij tegenliggers kan de automobilist er ook overheen rijden. Uit de conflictobservatie is wel gebleken dat er op wegen met veel fietsers en veel gemotoriseerd verkeer enkele potentiële conflicten ontstaan. Een automobilist die een plotseling slingerbeweging maakt kan bijvoorbeeld een tegemoetkomende fietser de stuipen op het lijf jagen waardoor hij gaat slingeren of een val maakt. In het ergste geval leidt het tot een botsing met gemotoriseerd verkeer met mogelijk whiplash tot gevolg. Toepassing op wegen met veel fietsers wordt daarom ontraden.

Lagere snelheid
De slingerremmers kunnen whiplash dus niet voorkomen, maar hebben wel een positief effect op snelheidsbeperking. De gemiddelde snelheid op wegen met slingerremmers blijkt zo’n 8 kilometer per uur lager te liggen dan op wegen zonder deze voorzieningen, namelijk 57 km per uur tegen 65 km per uur elders. De snelheid is mede afhankelijk van de uitvoeringsvorm. Zo zijn er variaties als het gaat om de vorm van de slingerremmer, het afmetingen een hoogte van het plateau, de markering, de onderling afstanden en de situering (eerst rechts of eerst links van de weg). Het exacte effect van deze factoren afzonderlijk was lastig vast te stellen, omdat ook omgevingsfactoren meespelen die voor ieder locatie verschillen.

Zicht beperkt
De zichtbaarheid is een punt van aandacht. Die laat nogal eens te wensen over, zeker bij duisternis. Bij elke verhoging moet aan beide zijden van de weg minimaal een paal c.q. bermschild worden geplaatst en ook de toegepaste markering is van invloed op de zichtbaarheid.