Terug naar overzicht
± min

Uitspraak Centraal Tuchtcollege medisch adviseur Reinders (London Verzekeringen)

bron Staatscourant 23-03-2009

Vooringenomenheid van medisch adviseur Reinders (London Verzekeringen) t.a.v. whiplash is bevestigd in hoger beroep.

Conclusie:
Met het Regionaal Tuchtcollege is het Centraal Tuchtcollege van oordeel dat (in het bijzonder) de zinsnede: "Wij hebben er dus twee nieuwe vermeende "whiplash-slachtoffers? bijgekregen die "invalide? zijn en ?beperkingen? hebben? ongepast is. De weinig genuanceerde kwalificaties getuigen - nu het medisch onderzoek van klager (en zijn echtgenote) nog niet had plaatsgevonden - niet alleen van vooringenomenheid maar ook van onvoldoende respect voor klager (en zijn echtgenote). Nu van een arts verwacht mag worden dat hij objectief en onafhankelijk oordeelt, acht ook het Centraal Tuchtcollege dit jegens hen onzorgvuldig en de maatregel van waarschuwing hiervoor passend. CTG 2008/075