Terug naar overzicht
± min

Veel gemeenten voeren strenge bezuinigingen door op WMO

Er bereikten ons via diverse bronnen al berichten dat vele gemeenten in Nederland ieder afzonderlijk een strenger en daarmee kostenbesparender WMO beleid gaan doorvoeren met ingang van 2012. Veel whiplashpatiënten die vrij vaak afhankelijk zijn van de WMO voor huishoudelijk hulp of een klusjesman, lijken daar niet veel beter van te worden.

Ook diverse politieke partijen binnen diverse gemeenten bemoeien zich met de wijzigingen die ophande zijn en men denkt dan ook dat goede voorlichting burgers een beter beeld geeft van de impact van de veranderingen. Veel voorstellen die door gemeenten gelanceerd zijn roepen vragen op bij burgers en vceel politici.

Vragen van burgers richten zich onder andere, binnen bijvoorbeeld de gemeente Emmen, op alternatieven zoals de toekenning van een zogenaamd PersoonsVolgend Budget. Het gaat hierbij dan om mensen die over een inkomen beschikken dat ontoereikend is om zelf de hulp in te schakelen die men nodig heeft. Zij krijgen dan een zogenaamd 'tegoed' waarmee bijvoorbeeld een klusjesman of een hulp in de huishouding kan worden geregeld. Een bureau regelt dan de hulp alsmede de financiële afhandeling. Dat betekent dus dat degene die de hulp gevraagd heeft, zelf niet met de administratieve rompslomp zit. (red.) Hoe of waar de financiële oplossing gezocht moet worden, is nog niet geheel duidelijk

Diverse politieke partijen willen bij de benatwoording aan de hulpvraag ook kijken of WSW-ers of langdurig werrklozen kunnen worden ingeschakeld om aan de hulpvraag te kunnen voldoen.

Raadslid Anita Louwes (gem. Emmen) stelt letterlijk: 'Het is noodzakelijk een besparing te realiseren op de WMO, maar niemand mag tussen wal en schip vallen. Wij hebben het idee dat dit met ons plan kan worden voorkomen. Tegelijkertijd denken we ook dat de vereenvoudiging en flexibiliteit elementen zijn die serieus de moeite van het onderzoeken waard zijn. Elders werkt het ook. We hadden het anders ingebracht tijdens de commissievergadering, maar nu het stuk niet meer op de agenda staat willen we niet wachten. Verschillende opties kunnen beter gelijktijdig beoordeeld worden. Dit geeft ook eerder duidelijkheid voor de inwoners van Emmen.'