Terug naar overzicht
± 0 min

Hoe ver mag een verzekeraar gaan bij het verzamelen van informatie over een whiplash slachtoffer?

Het is inmiddels al lang geen uitzondering meer dat aansprakelijkheidsverzekeraars onderzoek doen naar slachtoffers van whiplash aan wie zij een uitkering moeten doen. Verzekeraars doen dat in beginsel via internet, in het kader van een gericht fraudeonderzoek, maar ook in het kader van beoordeling of behandeling van een whiplash claim. Steeds vaker zien we dat ook gedurende de looptijd van een whiplash zaak verzekeraars het middel 'internet' gebruiken om een whiplash slachtoffer in de gaten te houden.

Met schuwt er niet voor veel sociale netwerksites als bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Hyves en LinkedIn te raadplegen om zo meer gedetailleerde informatie over een whiplash slachtoffer te verzamelen. Veel mensen deinzen er niet voor terug zonder enige schroom een reeks van details over hun privéleven op internet te plaatsen die voor iedereen leesbaar zijn; dus ook verzekeraars. Juist de privé situaties kunnen voor verzekeraars die een whiplash claim moeten beoordelen bijzonder interessant zijn. De vraag blijft in hoeverre het geoorloofd is dat verzekeraars het internet gebruiken om te speuren naar privégegevens van whiplash slachtoffers.

Wettelijk kader:
Ook aansprakelijkheidsverzekeraars dienen zich te conformeren aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en daarnaast aan de Gedragscode Financiële Instellingen, welke geaccordeerd is door het College Bescherming Persoonsgegevens. Hierin zijn regels opgenomen waarmee bepaald is wat wel en niet verzameld, geanalyseerd en geregistreerd mag worden via het internet verkregen persoonlijke informatie van een whiplash slachtoffer. Daarnaast valt hierin te lezen welke sancties een verzekeraar opgelegd kan krijgen als zijen Wbp en de gedragscode overtreedt. De vraag blijft natuurlijk wel bestaan wanneer bewijsmateriaal dat een verzekeraar wil gebruiken, onrechtmatig is verkregen.

Ons advies luidt dan ook: verspreid als whiplash slachtoffer geen persoonlijke informatie via internet / socialwebsites als Facebook, Hyves, Twitter et cetera. Het wordt sneller tegen een whiplash slachtoffer gebruikt dan hij of zij zelf kan inschatten. 'Big brother is watching You!'