Terug naar overzicht
± min

Verbeter de bescherming voor voetgangers!

De auto-industrie is het er over eens dat de auto’s verbeterd kunnen worden in geval een personenauto in botsing komt met een voetganger. Uit botsproeven, welke gehouden zijn in Europa, is naar voren gekomen dat ongeveer 50% van de auto’s welke aan de test werden onderworpen, niet voldoen aan de geldende regels voor voetgangersbescherming. Deze beleidsregels worden van kracht per 2012, aldus de ANWB die dit woensdag 25 mei jongstleden meldde.

Een betere bescherming van voetgangers en fietsers kan worden bereikt als fabrikanten van personenauto’s en vrachtauto’s bijvoorbeeld geen harde onderdelen meer plaatsen direct onder de motorkap. Daarnaast kan ook de vorm van de voorkant van een auto zeer ernstig letsel voorkomen. Uit onderzoek is komen vast te staan dat juist volwassen voetgangers en fietsers kwetsbaar zijn voor letsel bij aanrijdingen. De ANWB adviseert derhalve automobilisten naast de groene labels op personenauto’s ook te letten op de voetgangersveiligheid.