Terug naar overzicht
± min

Verkeerswet wijziging.

Utrecht - 29 juni 2010 - Per 1 juli wijzigt een aantal verkeersregels. De regeling rond rouwstoeten is gewijzigd en er komen nieuwe verkeersborden voor autobussen en vrachtwagens.

Een rouwstoet mag op een gelijkwaardige kruising niet doorsneden worden. Dit betekent dat weggebruikers op kruispunten zonder verkeerslichten, voorrangsborden of haaientanden de volgauto's van een rouwstoet voorrang moeten verlenen, ongeacht van welke kant de rouwstoet komt. Dit geldt alleen voor rouwstoeten die herkenbaar zijn aan speciale (officiële) vlaggen. Het eerste voertuig van de rouwstoet moet zich aan de normale voorrangsregels houden.
-Een voetganger of een bestuurder van een gehandicaptenvoertuig die bij een zebrapad wil oversteken, moet een naderende rouwstoet die de officiële vlaggen voert, voor laten gaan.--De bestuurder van een autobus die van een bushalte binnen de bebouwde kom wil wegrijden, moet een officiële rouwstoet die van achteren nadert, voor laten gaan. Buiten de bebouwde kom gold dit al.

-Bestuurders van een brombakfiets waarvan de voorwielen een diameter hebben van meer dan 40 cm, hoeven geen helm te dragen.

-Parkeerplaatsen kunnen door middel van onderborden gereserveerd worden voor een bepaald doel, bijvoorbeeld het afzetten en ophalen van passagiers of het opladen van elektrische auto's.
-Het gebruik van ligplaatsen in bussen, taxi's en personenauto's is toegestaan, mits deze ligplaatsen aan bepaalde eisen voldoen.
- Onterecht gebruik maken van een gehandicaptenparkeerplaats is niet meer mogelijk.
- Fietsen mogen voorzien zijn van richtingaanwijzers.
- Bestuurders van lijnbussen, trams en andere voertuigen die gebruik mogen maken van een busstrook of busbaan, mogen over verdrijvingsvlakken en puntstukken rijden, die in een busstrook of busbaan liggen.
- Er worden twee nieuwe verkeersborden ingevoerd met de betekenis:
verboden voor autobussen en verboden voor vrachtauto's en autobussen.

Nadere informatie over de regeling rond rouwstoeten is te vinden op www.rijksoverheid.nl/rouwstoet. De tekst van wijzging: Besluit van 31 mei 2010 wijziging RVV.

Bron: www.letselschade.nl