Terug naar overzicht
± 0 min

Verscherping van de ZW (Ziektewet) in 2013

Momenteel heeft het Kabinet voorgenomen mensen die ziek zijn sneller aan het werk te krijgen door het toepassen van een aantal maatregelen. Het gaat hierbij om uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn. De ministerraad is inmiddels akkoord gegaan met het wetsvoorstel hiertoe dat nu bij de Raad van State ligt ter advies.

Uit onderzoek zijn duidelijke cijfers naar voren gekomen waaruit onomstotelijk blijkt dat werknemers met tijdelijke dienstverbanden gemiddeld langer ziek zijn en vaker in de WIA (voorheen WAO) terecht komen dan mensen die een vast dienstverband genieten.

Wij hebben u op onze site al eerder hiermee geconfronteerd, maar het kan geen kwaad nog een duidelijk te maken wat dit voor de werkgevers betekent. Het kabinet wil de werkgevers namelijk aansporen (lief gezegd: ‘stimuleren’) meer aan preventie en zorg te doen dan nu het geval is. Het kabinet wil de werkgeverslasten op dit punt verhogen voor werkgevers waar gemiddeld meer mensen in de ZW belanden .

Ook richting uitzendbureaus wordt een aansporing gedaan. Juist om de flex-werkers aan te sporen sneller het werk te hervatten, zal vanaf januari 2013 de hoogte en de duur van de ZW-uitkering afhankelijk worden gesteld van het arbeidsverleden. Hierbij is met een schuin oog gekeken naar de WW-situatie. Zo krijgen zieken mensen in eerste instantie 70% van hun laatst verdiende salaris. Afhankelijk van het aantal gewerkte jaren wordt dit teruggebracht naar minimaal 70% van het minimumloon, waarbij het recht op een ZW uitkering wordt gemaximaliseerd tot 24 maanden.

Als een zieke flexwerker langer dan één jaar ziek is, beoordeelt het UWV of deze werknemer ander passend werk kan verrichten. Zo nodig kan het UWV besluiten tot een proefplaatsing van maximaal zes maanden.

Voor uitzendbureaus gaat met ingang van januari 2013 gelden dat zij voor twee maanden het salaris van hun flexwerker doorbetalen zodra deze door ziekte geveld is.

Bron: www.letselschade.nl