Terug naar overzicht
± min

Vertraging letselschadeafwikkeling deels veroorzaakt door slachtoffer zelf of zijn belangenbehartiger

In gemiddeld 10% van de letseldossiers was de zaak na twee jaar nog niet (volledig) met het slachtoffer afgewikkeld, zo blijkt uit het PIV­ (Personenschade Instituut van Verzekeraars (!))Jaarverslag over 2010. "Per definitie zullen er natuurlijk altijd dossiers zijn die langer dan twee jaar lopen. Dit kan ermee hebben te maken dat een medische eindtoestand nog niet is bereikt.

Ook kan discussie over de omvang van de schade bestaan. Opvallend is dat de vertraging volgens dit onderzoek in tien procent van de niet afgewikkelde zaken voor rekening van het slachtoffer of zijn belangenbehartiger komt. In deze gevallen werd niet op brieven van verzekeraars gereageerd of door de verzekeraar gevraagde informatie niet of moeizaam verstrekt.

De verwachting dat het aandeel nekletsels (whiplash) in de nog niet afgewikkelde dossiers onevenredig hoog zou zijn, bleek volgens het PIV onjuist. "Nekletsel was met 36 procent dan wel het meest voorkomende letseltype, maar dat percentage is vrijwel gelijk aan dat van nekletsels in alle verkeersschaden. Wel was het verrassend dat het aantal fracturen met 33 procent onevenredig hoog was. Aangenomen mag worden dat dit niet goed genezende breuken zijn, waarbij na twee jaar nog geen medische eindtoestand is bereikt of nog een expertise loopt. De andere letseltypen zijn kneuzingen /schaafwonden met 10%, hoofd- en hersenletsel (7%), rugletsel (6%), psychisch letsel (3%), gebitsschade (2%), amputaties, dwarslaesies en overlijden allen 1 %.

Bron EM