Terug naar overzicht
± min

VERZEKERAARS GEEN HART VOOR BELANG WHIPLASHPATIENT

Whiplash Stichting - 02-06-2009.

De stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) heeft
de strijd geopend met belangenbehartigers in de letselschadebranche. Na eerder al de hoogte van het honorarium van belangenbehartigers ter discussie te hebben gesteld, wordt nu het slachtoffer misbruikt om belangenbehartigers aan te pakken.

In de campagne tegen de belangenbehartigers steekt PIV veel (onderzoeks)gelden. De Whiplash Stichting Nederland is van mening dat verzekeraars moeten investeren in het slachtoffer in plaats van in een steekspel met belangenbehartigers.

Uit een eigen tevredenheidsonderzoek concluderen de verzekeraars (PIV) dat slachtoffers met een licht letsel meer tevreden zijn over de afwikkeling van hun schade dan degenen met een zwaar en soms blijvend letsel. Omdat slachtoffers met licht letsel minder vaak een
belangenbehartiger nodig hebben, trekt PIV daaruit vervolgens de conclusie dat slachtoffers met belangenbehartigers minder tevreden zijn dan slachtoffers zonder belangenbehartiger.

De suggestie dat de tevredenheid van vele slachtoffers verbeterd kan worden door belangenbehartiger buiten de deur te houden, wil de Whiplash Stichting ten zeerste bestrijden.

Uit een recent inventariserend onderzoek onder whiplashpatiënten met ASP-advocaten spreekt juist tevredenheid met de belangenbehartigers.
Gezien de complexiteit van whiplashzaken is het van groot belang dat een kundige belangenbehartiger de whiplashpatiënt terzijde staat. Bij whiplashongevallen waar de gevolgen langdurig zijn, blijkt dat verzekeraars vaak moeilijk doen over de hoogte van de schadevergoeding. Gemiddeld 7 jaar is er in whiplashzaken getouwtrek over de ernst van de medische situatie en de relatie met het ongeval. Niet zo vreemd dat whiplashpatiënten met minder tevredenheid terugkijken op een moeizaam schaderegelingstraject dan slachtoffers
waarbij de schade met een telefoontje was af te handelen.

Verburg, voorzitter van de Whiplash Stichting Nederland: 'Het lijkt erop dat verzekeraars de aandacht willen afleiden van waar het nu eigenlijk om gaat. In de Gedragscode, die verzekeraars massaal ondertekend hebben, wordt gesteld dat het slachtoffer centraal staat. Helaas worden er
vanuit verzekeraars geen initiatieven ontplooid die slachtoffers daadwerkelijk verder helpen, zoals bijvoorbeeld onderzoek naar mogelijkheden van betere registratie van slachtoffers, investeren in
betere reïntegratie en het bieden van transparantie rondom letselschade-uitkeringen.

De financiële belangen van de verzekeraar blijven onverminderd voorop staan. De verzekeraar heeft met haar strijd tegen de belangenbehartigers enkel een andere invalshoek gekozen om
uiteindelijk tot een zo laag mogelijke schadevergoeding te komen.

Verzekeraars moeten stoppen met het zoeken naar strijdpunten ten koste van de patiënt en starten met het werken aan een reële en rechtvaardige schadeafhandeling.'