Terug naar overzicht
± min

Vragenlijst ontwikkeld tbv functioneren whiplashpatiënten

4 januari 2010 -Mensen die bij een ongeval letsel hebben opgelopen in de vorm van een whiplash, worden vaak allerlei oorzaken verweten. Zo zouden de klachten niet door het ongeval komen volgens veel verzekeringsartsen, maar ligt de oorzaak bij psychosociale factoren. Dit om claims van het bord van verzekeraars te houden.

De klachten van mensen met een whiplash zijn voor de meeste artsen, maar ook verzekeringsexperts moeilijk te begrijpen. Lichamelijk is er niets te vinden en toch voelen de patiënten zich zo slecht dat ze vaak langdurig niet of nauwelijks kunnen functioneren. De heer Maarten Schmitt van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), arts, heeft, zoals hij zegt een test en een vragenlijst ontwikkeld. Met deze test en vragenlijst zouden artsen het werkelijke functioneren van mensen met een whiplash kunnen vaststellen. De vragenlijst zou inzicht moeten geven in het activiteitenniveau van de patiënt. Wij plaatsen hier onze vraagtekens bij!

Naar verluidt lijden in ons land tussen de 400.000 en 600.000 mensen aan de gevolgen van een whiplash. Een whiplash ontstaat meestal na een aanrijding, waarbij het hoofd heftig heen en weer wordt geschud op de nek. Patiënten klagen over hoofd- en nekpijn, maar hebben ook veel psychische klachten. Van degenen die langere tijd klachten houden ontwikkelt 60 procent depressieve gevoelens, aldus Schmitt.

Schmitt, die volgende maand aan dé Universiteit van Utrecht promoveert, denkt dat psychische klachten voor een groot deel de klachten over soms extreme pijn en vermoeidheid verklaren. Patiënten zijn bang dat ze nooit meer herstellen, maar door die angst houden ze hun klachten in stand. Er worden vrijwel nooit afwijkingen in de halswervelkolom gevonden, die de pijn of beperkingen zouden kunnen verklaren. (ANP)

Helaas wordt in het sumiere artikel niet aangegeven waarop Schmitt zijn conclusies vormt. Het is natuurlijk makkelijk stellen dat er een psychische component aan ten grondslag ligt, maar concreet bewijs hiervoor ontbreekt vrijwel altijd. Op voorhand is het werken met een dergelijke lijst van vragen, vragen om problemen!